Memur için Emeklilik
Kabusa Dönüşüyor

Memur için Emeklilik<br>Kabusa Dönüşüyor

Tokdemir, emekli olan memurun çalışırken aldığı maaş ile emekli maaşı arasındaki farkın giderilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı

      CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, emekli olan memurun çalışırken aldığı maaş ile emekli maaşı arasındaki farkın giderilmesinin gerekliliğini bildirdi, uygulamayla memur için emekliliği kabusa dönüştüğüne vurgu yaptı. Tokdemir, konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na önerge verdi.

      657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak çalışan personelin 2 Kasım 2011 tarihli 666 sayılı KHK çıkarılan yasa ile çalışan memurlar açısından kurumlar arasındaki ücret eşitsizliği denge tazminatı, yan ödeme, performans tazminatı, döner sermaye, ek ödeme, ek ders, fazla çalışma verilerek giderildiğini belirten Tokdemir, memurlara çalışırken denge tazminatı, yan ödeme, performans tazminatı, döner sermaye, ek ödeme, ek ders, fazla çalışma ücreti gibi ödemeler yapılırken; bu tür ödemelerin prime esas kazançtan sayılmadığını ve emekliliklerinde de bu ödemelerin emekli maaşlarına dâhil edilmediğini bildirdi.

Memur, mutlu bir emeklilik hayali kuramıyor …

      Yapılan bu tür ödemelerin emeklilik maaşlarına yansımamasının, memurların çalışırken aldıkları maaş ile emekli maaşları arasında büyük bir uçurumun oluşmasına neden olduğunu belirten Tokdemir, önergesinde şunlara yer verdi: “Bir memur çalışırken aldığı maaşın ancak yarısı kadar emekli maaşına hak kazanabilmektedir.

      Memurun emekli olmasıyla birlikte gelirinde yaşanan bu düşüş, memurlar için emekliliği bir kâbusa dönüştürmektedir. Memurlarımız, mutlu bir emeklilik hayali kuramamakta, emekli olanların çoğu, geçimini sağlamak için ikinci bir iş aramaktadır. Bu nedenle de emekli olmak istememektedirler. 

Mağduriyet giderilmeli …

      Bu ücretlerin taban aylığına yansıtılması halinde bu toplam üzerinden emekli sandığı primlerinin kesintilerinin yapılarak, bu ücretler üzerinden emekli ikramiyesi hesaplanması ve emekli aylığı bağlanması emekli olan memurların mağduriyetlerini giderilmiş olacaktır. 

      Bu uygulama 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tabi çalışan kaç devlet memurunu etkileyeceği, devlete toplam maliyetinin ne olacağı araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve 105. Maddesi uyarınca TBMM içtüzüğünün 104. ve 105. Maddesi uyarınca bir meclis Araştırma Komisyonu Kurulması yerinde olacaktır.”

      Mehmet ÖZGÜN