Meslek Birliklerine Dokunma!

Meslek Birliklerine Dokunma!

Seyfettin, Diş Hekimleri Odalarıyla ortak açıklamalarında, birliklerinin kuruluş kanunlarında değişiklik yapılmasına karşı olduklarını vurguladı.

Hatay Diş Hekimleri Odası Başkanı Nebil Seyfettin, ülke genelindeki Diş Hekimleri Odaları ile ortak açıklamalarında, birliklerinin kuruluş kanunlarında değişiklik yapılmasına karşı olduklarını belirtti ve “Demokrasinin temel güvencesi meslek birliklerine dokunma” mesajını verdi.
Seyfettin, Türk Dişhekimleri Birliği ve Odalarının, Anayasa’nın 135. Maddesi ile anayasal güvence altına alınmış, 3224 sayılı Kanunda yazılı esaslar uyarınca; dişhekimliği mesleğine mensup olanların, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve hastaları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olduğunu hatırlattı.
Değişiklik talebimiz yok…
Kuruluş misyonlarında ve Anayasa’da tanımlanan görev ve sorumlulukları gereği olarak, Türk Dişhekimleri Birliği’nin, kurulduğu günden beri mesleklerinin, meslektaşlarının bilimsel, hukuksal ve sosyal alanlardaki çıkarlarının korunmasını, halkın koruyucu ağız diş sağlığının geliştirilmesini önceleyen çalışmalar yaptığını söyleyen Seyfettin, ülkece Covid-19 salgını ile mücadeleye odaklanmışken, Meslek Birlikleri Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmasına yönelik bir taslağın TBMM’nin gündemine getirileceğini öğrenmiş bulunduklarını bildirdi, Birliklerinin, kuruluş kanununda değişiklik yapılması konusunda bir talebi olmadığının bilinmesini istedi.
Birliklerinin ve Odaların, kanunlarıyla ilgili, katılımlarının olmadığı her değişiklik girişimine karşı olacağına vurgu yapan Seyfettin, şunlara değindi:
“Anayasa’nın 135. Maddesi ile kamu kurumu niteliğinde kurulmuş Meslek Birliğimizin görevlerini yerine getirebilmesi için kamusal yetkilerinin korunması zorunludur ve bu zorunluluk demokrasinin güvencesidir. Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Birliğimizin ve Odalarımızın bilimsel, yasal ve halk sağlığını önceleyen kamusal görevlerini yerine getirmesi ancak bir baskı görmeden, özerk yapılarının korunması ile mümkündür. Bu nedenle Anayasamız kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerini yasama, yürütme ve yargı dışında, siyasi baskılardan koruyan özerk kurumlar olarak yapılandırmıştır.
Antidemokratik uygulamalara karşıyız…
Birliğimizin, mesleki denetim ve gelişim süreci dışına çıkarılmasıyla, halkın ağız diş sağlığına ulaşımı da kuralsız ve kontrolsüz bir şekilde piyasa koşullarına terk edilecektir. Ayrıca bu girişim, demokrasimize ve meslek alanlarımızdaki dinamik süreçlere darbe vuracak, sonuçta kaybeden, meslektaşlarımız ve nitelikli sağlık hakkına ulaşımı engellenen halkımız olacaktır.
35 yıllık geçmişe ve birikime sahip, 37 bini aşkın diş hekimi ile Türk Diş hekimleri Birliğimiz ve 37 Dişhekimleri Odası, Anayasa ile tanımlanan haklarından ödün vermeyecek ve antidemokratik uygulamalara karşı duracaktır.” Mehmet ÖZGÜN

(Visited 1 times, 1 visits today)