Meslektaşlarımızın Dışlanması Vahimdir

Meslektaşlarımızın Dışlanması Vahimdir

Sever, “Tarım ve Orman Bakanlığı COVID-19 Komisyonu”nda Ziraat Mühendisi olmamasını sert dille eleştirdi

Ziraat Mühendisleri Odası Hatay Şube Başkanı Ahmet Sever, “Tarım ve Orman Bakanlığı COVID-19 Komisyonu”nda Ziraat Mühendisi olmamasını kınadı, sert dille eleştirdi. Sever, meslektaşlarının dışlanmasının oldukça vahim olduğuna vurgu yaptı.
Ülkemizde “Tarımsal Üretim Seferberliği” ilan edilmesini daha önceki açıklamalarında talep ettiklerini belirten Sever, ‘Tarımsal Üretim Seferberliği’nin sağlıklı işletilebilmesi, çok boyutlu çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve uygulanabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öncülüğünde Kamu, Üniversite, Meslek Odaları, Meslek Kuruluşları, ilgili Özel Sektör ve STK’ların temsil edildiği ‘Koronavirüs Tarım Bilim Kurulu’ kurulmasını önerdiklerini hatırlattı.
Dışlayıcı olunmamalı …
26 Mart 2020 tarihinde medyada, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde ‘Tarım ve Orman Bakanlığı COVID-19 Komisyonu’ kurulduğu haberlerinin yer aldığını ifade eden Sever, “Koronavirüs salgınına dair gelişmeleri yakından takip ederek tarım ve gıda alanında atılması gereken adımlara yönelik öneriler ortaya koyması ve tavsiye niteliğinde kararlar alması beklenen 9 kişilik Komisyonda; bürokrat olarak Gıda ve Kontrol Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı ile 3 adet Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi, 3 adet Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi, 1 adet Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi yer aldığı belirtildi. Covid-19 Salgını ile ilgili sağlık önlemleri konusunda Sağlık Bakanlığı eşgüdümünde “Koronavirüs Bilim Kurulu” çalışmalarını halen yürütmektedir. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak; ülkeyi yönetenlerin özellikle bu dönemde dışlayıcı değil, tarım ve gıda sektörünün tüm bileşenlerini sürece katarak bilimsel önlemlerle krizi yönetmeleri gerektiğini belirtmiştik. Uyarımızı yineliyoruz.
Salgın nedeniyle tarım sektörü açısından alınması gereken önlemlerin görüşüleceği ve bir çeşit Bilim Kurulu niteliğinde kurulan Komisyonda, 1 adet bile Ziraat Mühendisi, Ziraat Mühendisi Öğretim Üyesinin olmaması, sorunların çözümü için görüşlerimize önem verilmemesi, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın dışlanması, en basit ifade ile vahimdir” dedi.
Yanlıştan bir an önce dönülmeli …
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ‘meslek şovenizmi’ne dayalı, dar meslekçi eğilimleri güçlendiren bu anlayışı, mesleğimiz, meslektaşlarımız ve tarım sektörümüz adına kabul edilemez buluyoruz. Ülkeyi yönetenlerin tarım sektörüne yaklaşımlarını açıkça gösteren bu tercihten, bu yanlıştan bir an önce geri dönülmesini talep ediyoruz.
Ziraat Mühendisliği mesleğinin insanlık tarihindeki önemi, Ziraat Mühendisliği eğitiminin ülkemizdeki köklü tarihi, Ziraat Mühendisleri olarak dünya ve ülke tarımımıza katkılarımız ortadadır. Kurulduğumuz günden bugüne, ülkemiz tarımı, mesleğimiz ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarının korunması konusundaki onurlu ve dik duruşumuzdan, demokrasiden, halktan, bilimden ve emekten yana ilkeli tutumumuzdan 66 yıldır ödün vermeyen TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak; ‘Tarım ve Orman Bakanlığı COVID-19 Komisyonu’ içerinde Ziraat Mühendisliği mesleğimizin ve meslektaşlarımızın dışlanmasını şiddetle kınıyoruz. Mehmet ÖZGÜN