Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç…

Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç…

Milli Eğitim Bakanı ÖZER’e sordu:

Arapça Seçmeli Dersin Engellendiği Doğru mu?

Adana Milletvekili, Hataylı Tülay Hatimioğulları Oruç, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği önergesinde Hatay, Adana ve Mersin’de ana dili Arapça olan öğrencilere dikkat çekti, okullarda seçmeli ders olarak sunulan Arapça dersinin ‘tercih’ edilme noktasında engellendiği ile ilgili iddiaları sordu.

Oruç, önergesinde şöyle dedi:

“2023- 2024 Eğitim-Öğretim yılı seçmeli ders başvuruları başlamıştır. Arapça dersini seçmek isteyen öğrenciler ve veliler, kendilerine sunulan ders başvuruları arasında Arapça dersinin olmadığı gerçeğiyle yüzleşmektedir. Hatay, Adana ve Mersin bölgesinde anadili Arapça olan birçok öğrenci ebeveyni tarafıma ulaşmış, çocuklarının, anadilleri olan Arapçayı, seçmeli olarak hak tanınsa da fiilen seçememe durumlarını iletmişlerdir. Ortaokul Müdür ve İdarelerinin Arapça derslerini açmaları gerektiğini ve seçmeli de olsa Arapça dersini tercih etme haklarının gasp edilmemesi için mücadele edeceklerini söylemişlerdir.

Bu bağlamda;

1. Seçmeli dersler arasında Arapça’ya yer verilmeyerek, zorunlu olarak başka derslere yönlendirmek doğru mudur? Koşulları uygun olmasına rağmen, seçmeli dersi açmayan okul idarecileri hakkında bir yaptırım uygulanacak mıdır?

2. Seçmeli derslerin seçimi konusunda, okul idarecileri, velilere ve öğrencilere bilgilendirme yapmakta mıdır?

3. Arapça dilinin, müfredatta seçmeli yabancı diller arasında yer almasına rağmen, okullarda açılan seçmeli dersler arasında yer almamasının nedeni nedir? Bu konuda soruşturma açılacak mıdır?

4. Yabancı Dil kapsamında yer alan Arapça dersinin, okul müdürlüklerinin imkan ve şartları kapsamında, kendileri tarafından hazırlanıp Bakanlıkça onaylanacak öğretim programları doğrultusunda okutulabilecek olması, bahsedilen imkan ve şartlar olmadığı takdirde öğrenciler tarafından dersin seçilemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu da müfredatın müdürlükler nezdinde uygulanırlığının keyfiliğine neden olmaktadır. Buna engel olacak çalışmalarınız var mıdır?

5. Arapça Dili Öğretmeni ataması yapılacak mıdır? Son beş yılda atanan Arapça Öğretmen sayısı kaçtır?

6. Arapçaya, inanç/din öğretimi temelinde bakılmaktadır, bu da dile tek yönlü bir anlam yüklemektedir. Bu eksen dışında, dil öğretimi/eğitimi amacı ile Arapça dersleri vermek üzere çalışmalarınız olacak mıdır?

7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın, Arapça dilinin yaşayan diller bağlamında değerlendirilmesi amacı ile yürüttüğü bir çalışma var mıdır?

8. Türkiye’de yaşayan halkların anadilinde eğitim alabilmeleri için Bakanlığınız tarafından çalışmalar yapılacak mıdır?” -Haber/Mutlu Yanık