MKÜ 93; İSTE 16. Sırada

MKÜ 93; İSTE 16. Sırada

Hatay MKÜ, 108 Devlet Üniversitesi içinde “bilimsel yayın” alanında 93.olabildi. İSTE ise 16.sırada…

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ), bilimsel yayın kategorisinde, Türkiye’deki toplam 108 Devlet Üniversitesi içinde ancak 93. sırayı alabildi. İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ise 16.sırada. Türkiye’deki Devlet Üniversiteleri arasında, bilimsel yayın sayısı bakımından ilk sırada Yıldız Teknik Üniversitesi gelirken, Boğaziçi Üniversitesi ikinciliği, Gebze Üniversitesi üçüncülüğü ve ODTÜ de dördüncülüğü aldı.
Verilere göre, kuruluşu 28 yıl öncesine dayanan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde 2019 yılındaki yayın sayısı, toplam 275. 519 olan Öğretim Üyesi ve 1160 olan toplam Öğretim Görevlisi dikkate alındığında, Hatay MKÜ’de öğretim elemanı başına bilimsel yayın sayısı yıllık 0,53 ve öğretim elemanları başına düşen yıllık yayın sayısı da 0,24 oldu.
Hatay MKÜ, diğer devlet üniversitelerine göre bilimsel yayın kategorisinde çok geride kalırken, ilimizin diğer öğretim kurumu İSTE ise; kuruluşundan bugüne geçen 5 yıl içinde, 157 yayını, 146 Öğretim Üyesi ve 340 Öğretim Elemanı ile yaptı. Buna göre, Öğretim Üyesi başına düşen yıllık bilimsel yayın 1,08 ve Öğretim Elemanı başına yayın sayısı da 0,46 oldu. Bu durumda, 108 üniversite içinde, MKÜ 93.sırada, İSTE ise 16.sırada yer aldı.
Üniversitelerle ilgili bilimsel yayın verilerinin yayınlanmasındaki amaç ise şöyle özetlendi:
“Bilindiği üzere, geçtiğimiz yıl yayımlanan 11. inci Kalkınma Planı’nda; 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer alan ‘Politika ve Tedbirler’ başlığı altında yer alan ‘Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibariyle en az 2 üniversitemizin ilk 100’e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500’e girmesi sağlanacaktır’ hedefi yer almaktadır.
Ülkemizde yükseköğretim kurumları, gerek devlet ve gerekse vakıf üniversiteleri bakımından çok ciddi sayılara ulaşmış olsa da, bakıldığında, belirli başlı üniversitelerimiz haricinde, çoğu yükseköğretim kurumunun dünya sıralamasında adı geçmiyor. Bu durum; üniversitelerin yeni kurulmuş olması, öğretim üyesi sayısının yetersiz olması, araştırma altyapısının zayıf olmasıyla açıklanacak bir durum değildir. İsim belirtmeyelim, ama bazı üniversitelerdeki yönetimsel hatalar, araştırma ekosisteminin bozulmasına ve bilimsel üretimin azalmasına sebep olmaktadır.
Gelinen noktada, Kalkınma Planı’nda yer alan hedefe uygun olarak, üniversitelerimizin dünya sıralamalarında daha ön sıralara gelebilmesi için, başta üniversite yöneticileri olmak üzere tüm öğretim elemanlarına büyük rol düşmektedir.
Son yıllarda bu konularda bir farkındalık yaratma çabasıyla, devlet üniversiteleri özelinde yayın sıralaması yapmaya gayret ediyoruz. Bu da, yükseköğretimde rekabetçi bir yapının oluşmasına, üniversiteler arasında küçük çekişmelere vesile olmaktır.” -Cemil Yıldız-

(Visited 1 times, 1 visits today)