Mutabakat Metni…

      Seçim tarihi yaklaştıkça siyaset sahnesindeki hareketlilik giderek artıyor.

      Bir süredir muhalefetteki altı siyasi partinin görevlendirdiği isimler tarafından yürütülen çalışmaların sona erdiği ve hazırlanan belgelerinde genel başkanlara sunulduğu yapılan açıklamalardan anlaşılıyor.

      Altı siyasi parti tarafından yürütülen görüşmelerde, yapılacak olan genel seçim sonucunda oluşacak olan tabloya göre iktidarın el değiştireceği ve muhalefetin iktidara geleceği görüşünden hareket edilerek bir takım tespitler yapılmış, bir takım kararlara varılmıştır.

      Öncelikle demokrasinin tam olarak var olabilmesi için nelerin yapılması gerektiği konusu masaya yatırılmış ve yapılan müzakereler, görüş alışverişleri sonunda da bazı önemli konularda kararlara varılmıştır.

      Her şeyden önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme yeniden dönüleceği ve bunu sağlayacak olan değişikliklerin ise kısa sürede TBMM inden geçirilmek suretiyle yasalaştırılacağı konusunda tartışmasız bir görüş birliğine varıldığı açıklanmıştır.

      Böylece başarılı olmadığı yaşananlardan anlaşılan başkanlık sisteminin yerine yeniden parlamenter sisteme dönüleceği ve bu yolda adımlar atılırken de parlamenter sistemdeki eksikliklerin düzeltilmesi suretiyle güçlendirilmiş parlamenter sistemin hayata geçirilmesi gerekeceği sonucuna varılmıştır.

      Bunun sağlanabilmesi için nelerin yapılması, hangi kararların alınması gerekeceği de görüşülerek bu konuda da mutabakatın sağlandığı yapılan açıklamalardan anlaşılmaktadır.

      Yine devlet yönetiminde, demokratik, laik sosyal hukuk devlet ilkesinin vazgeçilmez bir kural olduğu konusunda da görüş birliğine varıldığı anlaşılmaktadır.

      Demokratik, laik Sosyal hukuk devleti ilkesinden zaman içinde verilen ödünlerin yeniden geri alınacağı ve bu ilkenin tartışmasız bir şekilde uygulanması yoluna gidileceği de yine genel başkanlara bildirilen mutabakat metinlerinde yerini almış görülmektedir.

      Bir taraftan güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için nelerin yapılması gerektiği yolunda çalışmalar yapılırken, öte yandan da Cumhurbaşkanının tarafsız olması ve mensup olduğu siyasi parti ile bağını kesmesi gerekliliği de masaya yatırılan ve karara bağlanan konular arasında ilk sıralarda yerini almış görünmektedir.

      Zira anayasamızın 103. maddesine göre Cumhurbaşkanının ant içme metninde yerine getireceği görevleri tam bir tarafsızlık içerisinde yapma konusunda da ant içtiği net bir şekilde belirtildiği halde ne yazık ki bu konuda bazı sapmalarında yaşandığı görülüp anlaşıldığından, yapılacak olan seçim sonrası seçilecek olan Cumhurbaşkanının partisi ile ilişiğini kesmesi ve görevini tam bir tarafsızlık içinde yapması hususunda gereken düzenlemelerinde yapılması zorunluluğu yine masaya yatırılmış bu konuda görüşmeler olmuş ve olumlu bir sonuca da varılmıştır.

      Altı muhalefet partisi görevlilerinin yapmış olduğu toplantılar sonunda bir mutabakata varılması ve bu mutabakat metninin genel başkanlara sunulmuş olması olumlu bir gelişmedir. Diliyoruz ki; zaman geçirilmeden genel başkanlar gereken incelemeyi yaptıktan sonra bir araya gelirler ve varılan ortak sonucu açıklamak suretiyle tereddütleri ortadan kaldırarak yapılacak seçimler sonucunda ülkeyi aydınlık günlerin bekleyeceği müjdesini verirler…

                                               [email protected]