Ödenek 1,3 Milyar Tl

Ödenek 1,3 Milyar Tl

9 Ayda Harcanan 650 Milyon Tl…

İlimiz Hatay’da, halen 260 proje üzerinde çalışılırken, bunlar için 2019 yılı genel bütçesinden 1 Milyar 302 Milyon lira ödenek ayrıldığı, bugüne kadar, yani 2019’un ilk 9 ayı itibariyle 650 milyon liralık harcama gerçekleştiği kaydedildi. 9 Ayda toplam ödeneğin % 50’si harcanabilirken, gerçekleşen nakdi gerçekleşme de % 50 oldu.
Vali Rahmi Doğan, Çarşamba günü başkanlık ettiği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda üyelere bilgi verirken, ilimizde, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 260 adet proje üzerinde çalışıldığını, bu projelerin 167 adedinin genel ve özel bütçeli kuruluşlarca, 93 adedinin de belediyelerin imkanlarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Hatay’daki 15 İlçe Belediye Başkanı ve Kaymakamı yanı sıra, yatırımcı kuruluşların İl Müdürlerinin katılımı ile gerçekleşen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında verilen bilgi ve yapılan açıklamaların özeti şöyle:
“Hatay için öngörülen toplam 267 proje toplam bedeli, 5 Milyar 120 Milyon TL olup, 2019 yılı ödenekleri 1 Milyar 302 Milyon TL’dir ve Eylül sonu itibarıyla 650 Milyon TL harcama yapılarak, % 50 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarca üzerinde çalışılan 167 adet projenin toplam bedeli, 4 Milyar 500 TL’dir. 2019 yılı ödenekleri toplamı ise 936 Milyon TL olup, Eylül sonu itibarıyla 476 Milyon TL harcama yapılmış ve % 51 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
Mahalli idarelerimizce yürütülen 93 adet projenin toplam bedeli 620 Milyon TL’dir. 2019 yılı ödenekleri ise 366 Milyon TL olup, Eylül ayı sonu itibarıyla 174 Milyon TL harcama yapılmış % 47 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
Genel ve özel bütçeli kuruluşlarımız ile mahalli idarelerimizin gerçekleştirdiği yatırımlarda nakdi gerçekleşmenin en çok % 97 ile sanayi sektöründe olduğu görülmüştür. Bunu % 75 oranla Gençlik ve Spor, ardından % 70 oranla Ulaştırma Sektörü izlemiştir.
İlimizde 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yürütülen 260 adet projeden 39 adedi tamamlanarak hizmete alınmış, 221 adedi devam etmektedir. Devam eden projelerden 206 adedi imalat sürecinde, 9 adedi ihale, 5 adedi sözleşme, 1 adedi proje aşamasındadır.” -Cemil Yıldız-