Okul için orman yok edilmemeli …

Okul için orman yok edilmemeli …

Çevreciler, Belen’de ağaçların kesilerek eğitim yuvası yapılmasına tepki gösterdi

Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Selda Asker, Belen Sarımazı mevkiinde ormanlık alana okul yapılmasına yönelik alınan karara tepki gösterdi, ormanların yok edilmemesinin önemine vurgu yaptı.
Belen-Sarımazı Mahallesi Sarıçam mevkinde ve yine Belen-Sarımazı Mahallesi Karabayır Mevkinde tapulama harici yere ilişkin ‘Eğitim Alanı’ kullanım kararı verilmesi şeklinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı onaylanması için alınan Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 Mart 2017 gün ve 54 Nolu ve 68 Nolu Kararına, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi (b) fıkrası gereğince itiraz ettiklerini hatırlatan AKD Başkanı Selda Asker, İtirazının, dün yapılan meclis toplantısında yeniden görüşüldüğünü bildirdi.
Çevre Günü ve akabinde içinde bulundukları çevre haftasında gerek Valiliğin, gerekse Büyükşehir Belediyesinin yayınladığı çevre bilinci ve korunmasının artırılması mesajları henüz yayınlanmışken var olan ormanın yok edilmesi konusunda karar almanın tarihi bir hata olacağına değinen AÇKD Başkanı Selda Asker, konu ile ilgili açıklamasında şunlara yer verdi: “Sayın Valimizden, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve en önemlisi bu konuyu yeniden değerlendirecek olan Meclis üyelerimizden orman arazisindeki ağaçları, yaşadığımız iklim değişikliğini, bizi bekleyen kuraklık, çölleşme tehlikesini dikkate almalarını bekliyoruz. Zamanında Amik gölünü kurutup haritadan sildik. Acısını pişmanlığını senelerdir yaşıyoruz. Ormanları yok ederek yeni bir tarihi hata yapıp gelecek nesle böyle bir miras bırakmayın.
Elbette ki okula ihtiyaç var. Okullar yapılmalı. Ancak okul yapılacak alan orman arazisi olmamalı. Bir okulu 7-8 ayda inşa edersiniz ama bir ormanı 30 -40 senede yaratamazsınız. Yapılacak okul alanı için orman alanı içerisinde yetişmiş 1000 çam ağacı yok edilecek. inşa edilmesi planlanan okul alanı için ormanı koruması gerek kurum olan Orman Bölge Müdürlüğünden izinde çıkmasına da anlam verememekteyiz. Meri Orman Haritalarında Ormanlık Alan olan Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 Mart 2017 gün ve 68 Nolu Kararı ile Hatay İli Belen İlçesi Sarımazı Mahallesi Karabayır ve Sarıçam Mevkii de tapulama harici yerin sözde gerekçelerle Orman Vasfının değiştirilmesi Anayasanın 169. Maddesine de Açıkça aykırıdır. Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 Mart 2017 gün ve 68 Sayılı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan onayı yanlış bir karardır. Bu Ölçekli Nazım 1/5000 İmar Plan onayı kararı 3194 Sayılı İmar Kanunu ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğe aykırıdır. Bu yönetmeliğin 6. 7.8.23.25. Ve 26.maddesine açıkça aykırıdır.
İlave Nazım İmar Planları ; Plan Ana kararlarını, sürekliliği, bütünlüğü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan düzenlemeler olarak ifade edilmektedir. Alınan karar bu hükümlere uygun değildir. İmar Plan değişikliğinde kamu yararı bulunmamaktadır.”
-Mehmet ÖZGÜN-

(Visited 1 times, 1 visits today)