Okullar Açıldı

Okullar Açıldı

Antakya’da Okul Müdürleri 2.Yarıyıl hazırlıklarını ele aldı

Antakya ilçesinde okul müdürleri, ikinci yarıyıl öncesinde bir araya geldi ve hazırlıkları ele aldı. Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko başkanlığındaki 2019-2020 2.Dönem Kurum Müdürleri Toplantısı, 31 Ocak Cuma günü Erol Bilecik Kongre Salonu’nda gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, kurum müdürlerine hitaben yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:
“Bilgiye ulaşmanın mecraları artmış ve iyi eğitim görmüş bireylerin varlığı giderek daha önemli hale gelmiştir. Eğitimin en önemli unsuru olarak, bizlere büyük görev düşmektedir. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, yenilikleri izlemek ve ülkemizin gelişmesine katkı sunmak, hatta belirleyici olmak, eğitim kurumlarının görevidir.
Çocuklarımızı geleceğe hazırlayabilmenin en önemli koşullarından biri, kuşkusuz okulların iyi yönetilmeleridir. İhtiyaçların sınırsız, kaynakların sınırlı olduğu günümüz dünyasında en önemli kaynağımız olan insanın heba edilmeden eğitilmesi, bugünün en önemli konusudur. Yönetim, klasik anlamda bir müdürün, iki müdür yardımcısının, öğretmenlerin derse zamanında girip girmedikleri, öğrencilerin kılık kıyafetlerini ve nöbetlerini kontrol eden bir süreç olmaktan çoktan çıkmış durumdadır. Okul yöneticilerinden beklenen; okul vizyonu, okul kültürü, öğretim, uygulamaları, kaynakları kullanma, iletişim, işbirliği, etik davranışlar, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel konularda gelişimin sağlanmasıdır.
2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde çerçevesi çizilen yenilikçi eğitim uygulamaları, akademik bilginin beceriye dönüştürülmesi ve tasarım-beceri atölyelerindeki uygulama örnekleriyle öğrenilen bilginin içselleştirilmesi önem arz etmektedir.
Projeler, bilginin etkinliklerle uygulamaya konması için bir imkândır. Yarışmalar ise öğrenilen bilgilerin sınanması ve yetenekli öğrencilerin tespiti için bir test imkânıdır. Okul dışı öğrenme ortamları, öğrenmenin, yaşamın bir parçası olduğunu ve dört duvar arasına hapsedilemeyeceğinin göstergesidir. Yaparak, yaşayarak öğrenme, tasarım ve beceri atölyeleri, ulusal ve uluslararası projeler, eTwinning, Erasmus, Tübitak Araştırma Projeleri, Gençlik Spor Hibe Desteği Projeleri gibi onlarca yeni uygulama ile karşı karşıyayız. İnkar etmemiz, gözümüzü kapatmamız, yok saymamız mümkün olmayan bu uygulamalara karşı kendimizi hazırlamak, kurumumuzu hazırlamak, meslektaşlarımızı motive ederek bu konuda eğitmek, gerek görev paylaşımı, gerekse yetenek ve ilgiye göre öğretmen arkadaşlarımızı bu konuda yetiştirmek, eğitim almalarını sağlamak temel görevimizdir.”
Bu kapsamda, okul yöneticilerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerini bu doğrultuda sürdürmeleri, ikinci dönemin de eğitim ve öğretim adına başarılarla geçen bir dönem olması iyi niyet ve temennile-riyle toplantı sona erdi. -Selvi Günay-

(Visited 1 times, 1 visits today)