OSB Yönetimleri Ankara’da

OSB Yönetimleri Ankara’da

Gündem: OSB Kanunu

Hatay ve diğer illerdeki OSB’leri temsil eden OSBÜK Yönetim Kurulu’nun Ankara çıkartmasında, OSB’lerin kendi kaderlerini kendilerinin belirlemesinin önemine vurgu yapıldı, brüt gelirden kaynak aktarma ve iki dönem şartına ise itiraz edildi.

Ekim ayı başında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı ve OSBÜK’ün de görüşünün sorulduğu “4562 Sayılı OSB Kanun Teklifi Taslağı” için bir istişare toplantısı düzenleyen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Hatay’ın da aralarında olduğu Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) Başkanları ve Bölge Müdürlerinin katılımıyla konuyu masaya yatırmış, Bakanlığa iletecekleri ortak görüş için OSB’lerden gelen tüm talep ve görüşleri gündemine almıştı.
21 Ekim’de, bu yöndeki talep ve görüşler için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret eden OSBÜK Yönetim Kurulu, OSB Kanunu ile ilgili yapılan taslak çalışmaya ilişkin daha önce Bakanlığa ilettikleri görüşleri bir kez daha aktarma fırsatı buldu.
-GERİ DÖNÜLMESİN-
Bu konudaki beklentilerini ve itirazlarını paylaşan OSB Yönetimleri adına konuşan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, “Türkiye’de 352 OSB var. Bunların 325’i Sanayi Bakanlığı’na, 27’si Tarım Bakanlığı’na bağlı. Yüzde 51 doluluk sağlamış OSB’ler, genel kurul yapma hakkına sahip oluyor. Türkiye’de bu kapsamda 101 OSB var. Bunlardan 42’si, genel kurullarında yaptıkları oylama ile müteşebbis heyetle devam etme kararı almış durumda. 59’u da sanayicinin kendi kendini yönetmesini tercih etmiş. İlerleyen dönemde sanayi yatırımları arttıkça, yani doluluk oranları arttıkça, daha çok OSB genel kurul yapma şansına sahip olacak. Dolayısıyla OSB’lerimiz haklı olarak şunu söylüyor… Belli yetkinliğe gelen bölgeler, kendi kendilerini yönetebilme becerileri olduğu için bu hak verildi. Kazanımdan geri dönülmesin” dedi.
Bilindiği gibi konu Hatay bağlamında da gündeme gelmiş, konuya yönelik itirazları ise ilk elden, Antakya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Tahsin Kabaali paylaşmıştı.
-NE GETİRİYOR?-
4562 Sayılı OSB Kanunu’nun taslak metnine eklenen geçici 18’inci maddesine göre, genel kurul aşamasına geçmiş olan OSB’lerde, ilgili maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 3 ay içinde genel kurul yapılarak, müteşebbis heyet oluşturulacak. Katılımcılar, kendi aralarından yapı kullanma izni almış olan en az 8 asıl 8 yedek en fazla 14 asıl, 14 yedek üye seçecek. Bu üyelerin de mülki amir hariç, görev süreleri 2 dönem ile sınırlandırılacak.
Müteşebbis heyetler, illerde Vali, ilçelerde Kaymakam başkanlığında teşekkül edecek. Küçük sanayi sitelerinden oluşan OSB’lerin müteşebbis heyetinde ise, illerde Vali, ilçelerde Kaymakam başkanlığında, OSB’nin bulunduğu ilçe belediyesinin belediye başkanı, bulunduğu ilin Kalkınma Ajansından bir, Sanayi Odasından ve Ticaret Odasından da ikişer temsilci yer alacak.
Bu maddenin hayata geçmesi halinde, müteşebbis heyetin sona erdiği OSB’lerde, yeniden müteşebbis heyetin teşekkül etmesine ilişkin düzenleme yapılmış olacak. Ayrıca OSB müteşebbis heyetinde, ildeki diğer OSB’lerin ve OSB’de yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin yer almasına imkân tanınacak.
Buna göre, OSB organlarında yapılan düzenlemeyle, müteşebbis heyetin sonlanmasına ilişkin düzenlemeler mülga edilirken, genel kurulun, yalnızca müteşebbis heyete temsilci seçmek üzere 4 yılda bir toplanması düzenleniyor. Ayrıca OSB organlarında görev alanlara iki dönem sınırlaması getirilirken, Bakanlığın yetkilerinde yapılan düzenleme ile OSB organ üyelerinin görevden alınması kolaylaştırılıyor.  Tamer Yazar

(Visited 1 times, 1 visits today)