OSB’lerde Yeni Dönem

OSB’lerde Yeni Dönem

Yeniden müteşebbis heyetle yönetim!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı ‘4562 sayılı OSB Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikler, Hatay’daki Organize Sanayi Bölgelerini de etkileyecek.

Hatay ve diğer illerde kurulu bulunan 326 Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) yakından ilgilendiren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı ‘4562 sayılı OSB Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikler, OSB yönetimlerinde ciddi bir değişim de yaratacak. Tartışılan değişiklik, tüm OSB yönetimlerinin yeniden il mülki idare amiri başkanlığında oluşturulacak müteşebbis heyetler ile yönetilecek olması!
-NELER VAR?-
4562 Sayılı OSB Kanunu’nun taslak metnine eklenen geçici 18’inci maddesine göre, genel kurul aşamasına geçmiş olan OSB’lerde, ilgili maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 3 ay içinde genel kurul yapılarak, müteşebbis heyet oluşturulacak. Katılımcılar, kendi aralarından yapı kullanma izni almış olan en az 8 asıl 8 yedek en fazla 14 asıl, 14 yedek üye seçecek. Bu üyelerin de mülki amir hariç, görev süreleri 2 dönem ile sınırlandırılacak.
Müteşebbis heyetler, illerde Vali, ilçelerde Kaymakam başkanlığında teşekkül edecek. Küçük sanayi sitelerinden oluşan OSB’lerin müteşebbis heyetinde ise, illerde Vali, ilçelerde Kaymakam başkanlığında, OSB’nin bulunduğu ilçe belediyesinin belediye başkanı, bulunduğu ilin Kalkınma Ajansından bir, Sanayi Odasından ve Ticaret Odasından da ikişer temsilci yer alacak.
DÜNYA Gazetesi’nin konuya ilişkin haberine göre, bu maddenin hayata geçmesi halinde, müteşebbis heyetin sona erdiği OSB’lerde, yeniden müteşebbis heyetin teşekkül etmesine ilişkin düzenleme yapılmış olacak. Ayrıca OSB müteşebbis heyetinde, ildeki diğer OSB’lerin ve OSB’de yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin yer almasına imkân tanınacak.
Buna göre, OSB organlarında yapılan düzenlemeyle, müteşebbis heyetin sonlanmasına ilişkin düzenlemeler mülga edilirken, genel kurulun, yalnızca müteşebbis heyete temsilci seçmek üzere 4 yılda bir toplanması düzenleniyor. Ayrıca OSB organlarında görev alanlara iki dönem sınırlaması getirilirken, Bakanlığın yetkilerinde yapılan düzenleme ile OSB organ üyelerinin görevden alınması kolaylaştırılıyor.
Tamer Yazar

(Visited 1 times, 1 visits today)