Ova’ya Sit!

Ova’ya Sit!

Hükümet, 49 İl’de “Büyük Ova Koruma Alanı” ilan etti.
İçlerinde Arsuz ve Amik Ovaları da var. Kararla; Arsuz, Amik, Hassa, Kırıkhan, Reyhanlı ve Antakya’daki tarımsal amaçlı yerler
Sit Alanı olarak belirlendi, yapılaşma yasaklandı.
Bakanlar Kurulu, aralarında Hatay’ın Aruz ve Amik Ovaları’nın da yer aldığı bölgedeki tarımsal yerleri “SİT ALANI” ilan etti. Hükümet kararıyla, bu bölgelerde yapılaşma yasaklandı.
Hatay Ziraat Mühendisleri Odası Başkan Ahmet Sever, bir açıklamayla, kararı olumlu bulduklarını ve desteklediklerini duyurdu.
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Sever’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Resmi Gazete’nin 21 Ocak 2017 tarihli mükerrer sayısında, ‘Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin’ Bakanlar Kurulu kararı yayımlandı. Bakanlar Kurulu kararıyla, 49 ilde, 141 ‘Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ova’, ‘Büyük Ova Koruma Alanı’ olarak ilan edildi. Bu ovaları gösterir haritalara ise karar ekinde yer verildi.
Büyük Ova Koruma Alanları, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 14 üncü maddesi kapsamında belirleniyor. Büyük ovalardaki koruma ve geliştirme amaçlı tarımsal altyapı projeleri ve arazi kullanım planlarının, Toprak Koruma Kurul veya Kurulların görüşleri dikkate alınarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Valilikler tarafından öncelikle hazırlanması veya hazırlattırılması gerekiyor. Aynı maddede, büyük ovalarda bulunan tarım arazilerinin ‘amacı dışında kullanılması yasaklanmış’ olmakla birlikte; alternatif alan bulunmaması, Toprak Koruma Kurul veya Kurullarca uygun görüş bildirilmesi şartıyla tarımsal amaçlı yapılar ile ortaklaşa kamu yararı kararı alınmış faaliyetler için tarım dışı kullanımlara izin verilebiliyor. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 2005 yılında çıkmış olmasına karşın, büyük ova koruma alanlarının bugüne kadar ilan edilmemiş olması büyük bir eksiklik olmuştur. Gecikmiş de olsa, tarım topraklarının korunması açısından çok önemli olan bu kararın, amaç dışı kullanıma ilişkin istisnai hükümlerle suiistimal edilmemesi büyük önem taşıyor.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 71 büyük ovanın ilanı ile ilgili sürecin devam ettiği belirtilmekle birlikte, Büyük Ova Koruma Alanı ilan edilen illerde korunması gereken yeni alanlar ile listede yer almayan, içlerinde önemli tarımsal potansiyel taşıyan illerin de yer aldığı 32 ildeki büyük ova koruma alanlarının da bir an evvel ilan edilmesini, ilan edilen alanlarının kamuoyu tarafından net olarak bilinmesi için, büyük ova koruma alanlarını gösterir haritaların, CBS ortamında incelenmesinin mümkün kılınmasını bekliyoruz.
İlimizde; İskenderun-Arsuz ve Amik Ovası (Hassa, Kırıkhan, Reyhanlı ve Antakya) dahil, yaklaşık 1.150.000 dekar alan koruma sit alanı olarak ilan edilerek yapılaşmasının önüne geçilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.” -Mehmet Özgün-