Pandeminin Olumsuz İzlerinin Silinmesi

Pandeminin Olumsuz İzlerinin Silinmesi

Hatay Barosu Projesi, Psikologlar Derneği ile birlikte…

Hatay Barosu, Psikologlar Derneği ile işbirliği halinde devam etmekte olan, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen insanlarda kalan psikolojik yara ve olumsuzlukların silinmesi ile ilgili bir proje başlatıyor.

Hatay Barosu Başkanı H.Cihat Açıkalın, proje ile ilgili şu bilgiyi verdi:

“Hatay Psikologlar Derneği ve Hatay Barosu işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan Psikolojik Gelişim Projesi, Şubat ayı itibariyle başlayacaktır. Hatay Psikologlar Derneği’ne üye psikologlar tarafından yürütülecek olan çalışmada, salgınının insanlar üzerinde olumsuz yönde etkili olması ve negatif yönde iz bırakmasıyla beraber, sosyal izolasyon yaşayan bireylerin kaygı düzeylerini dengelemek, psikolojilerini sağlam tutmak, pandemi dönemi sürecinde birçok meslek grubu üzerindeki olumsuz psikolojik etkiyi azaltmaya çalışarak, Hatay Barosu üyelerine psikolojik seminerler vermek suretiyle, mesleki yıpranma ve tükenmişliği en aza indirme hedeflenmektedir.

Hatay Barosu ve Hatay Psikologlar Derneği üyelerinin katılımını bekliyoruz.” -Duygu Ertaş-