Refahtan pay istiyoruz

Refahtan pay istiyoruz

Yetkili Memur Sendikası Memur Sen, toplu sözleşmeyi uzlaşma zemini olarak görüyor…

Memur Sen Hatay İl Temsilciliği’ne bağlı Sendika Başkanları dün yaptıkları ortak açıklamada, toplu sözleşme yetkisini bir kez daha üstlendikleri Hatay’da Genel Başkan’a verdikleri söz doğrultusunda üye sayılarını 1000 artırdıklarını bildirdi. Memur Sen üyesi sendikalar adına İl Temsilcisi Hasan Urhan yaptığı açıklamada, Hatay’da üye sayısını 15.819’a çıkardıklarını, diğer iki sendika, Türkiye Kamu Sen’in 7046 üyelik ve KESK’in de 4891 üyede kaldı-ğını belirterek, “Diğer iki sendikanın üye toplamından daha fazla üyemizle Hatay’da yeniden yetkili sendika olduk” açıklaması yaptı.
Dün sabah yapılan ortak açıklamada, Memur-Sen olarak, kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak, “Büyük Türkiye” söylemiyle uyumlu olacak tekliflerle masada olunacağı belirtildi ve şöyle denildi:
“Biz Memur-Sen olarak, ‘toplu sözleşmenin ana unsurunun rakamlar değil, kamu hizmeti sunan insanlar olduğu’ yaklaşımıyla hareket ediyoruz. Toplu sözleşmeyi, hem süreç hem de sonuç noktasında adalet ve hakkaniyet kavramları üzerinden temellendirdik. Bize sunulan teklifler, Türkiye’nin 2023 vizyonu noktasında güven vermeli.
Bu çerçevede, dört işleme ve hesap makinesine ayarlı değil, adil işlere, izan ve insaf akidesine dayalı bir toplu sözleşme süreci hedefliyoruz. Kamu işvereninin ve siyasi iradenin, bütçe disiplini, mali imkanlar, cimriliğe odaklı hesaplar üzerinden şekillenmiş bir stratejiyle masaya gelmesini doğru bulmuyoruz.
Siyasi iradenin ve kamu işverenin bize sunacağı teklifler, kamu görevlilerini ve bizleri gücendirmemeli, germemeli, aksine Türkiye’nin 2023 vizyonu noktasında güven vermeli, inandırıcılığı beslemelidir.”
-GERÇEKÇİ OLUNMALI-
Siyasi iradenin gerçekçi ve hakkaniyetli olması gerektiğini söyleyen, geçmiş dönem toplu sözleşme ve toplu görüşme süreçlerinde karşılaşılan ‘teklif vermekten uzak duran ve ısrarla teklif sunmaktan kaçınan’ kamu işvereni fotoğrafıyla bu dönemi yeniden yaşamak istemediklerinin altını çizen Memur Sen İl Temsilcisi Hasan Urhan şöyle devam etti:
“ Memur-Sen olarak, tekliflerimizi kamu işverenine sunduk. İsteğimiz; İnsan onuruna, insanca yaşamaya uygun, mali ve sosyal hakları, imkânları kamu görevlilerinin kazanım hanesine eklemektir. Saygın iş anlayışına uygun çalışma şartlarını, özlük ve sosyal güvenlik haklarını kamu görevlilerine temin etmektir.
Memur-Sen’in 4.dönem toplu sözleşme tekliflerinin, mali haklara ve sosyal yardımlara ilişkin tekliflerin herkesin kabul ettiği ve kamu işvereninin de aksini iddia edemeyeceği hususlar olduğunu biliyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ değerinin vücut bulduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Fakat 4/C, taşeron işçiliği, sözleşmeli istihdam gibi insanca yaşamayı, insanı yaşatmayı zorlaştıran istihdam türlerini halen uyguluyoruz. Kadrosuz değil, sorunsuz istihdamın hedeflenmesini bekliyoruz. Bu kapsamda, çalışanları hem memur edelim hem de memnun edelim.”
-TEKLİFİN DETAYI-
Üye sendikalar adına hükümete sundukları teklifleri bir bir sıralayan memur sen il temsilcisi Hasan Urhan, sözlerini şöyle bağladı:
“Toplu sözleşme tekliflerimizin bütünü incelendiğinde görülecektir ki, mali ve sosyal haklar ile sosyal yardımlar noktasında bir çok farklı konuya toplu sözleşme tekliflerimiz arasında yer verilmiştir. Bu yönüyle, aylıklara ilişkin katsayılar üzerinden, ek ödeme ve taban aylığı üzerinden yapılacak artışlara ilave olarak, diğer mali haklar ile sosyal yardımlar ve bu tekliflerimiz arasında yer verdiğimiz yeni mali ve sosyal haklar bir arada değerlendirildiğinde, tekliflerin başında yer verdiğimiz maaş tutarları ve zam oranları daha da artacaktır. Bu vesileyle, 1 Ağustosta başlayan 4. dönem toplu sözleşme sürecinin kamu görevlilerimize, kamu görevlileri sendikacılığına, ülkemize ve bütün milletimize hayırlı olmasını, hayırlar ve kazanımlar getirmesini temenni ediyorum.” -Cemil Yıldız-