Sağlığımızdan da, haklarımızdan da vazgeçmeyeceğiz!

Sağlığımızdan da, haklarımızdan da vazgeçmeyeceğiz!

Sağlık Emekçilerinden, Hatay Bölge Hastanesi’nde alkışlı protesto…

SES Hatay Şubesi’ne bağlı sağlık emekçileri, Hatay Bölge Hastanesi önünde alkışlı bir protesto gerçekleştirdi ve sağlıklarından da, haklarından da vazgeçmeyeceklerini vurguladı. SES Hatay Şube Sekreteri İlhami Yıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada, salgın sürecinde sağlık alanında yaşanan pek çok eksikliğe rağmen, başarı hikâyeleri anlatan Bakanlığın gerçekleri söylemediğini savundu. İktidarın ve Bakanlığın uygulamalarına ve çöktüğünü belirttikleri sağlık sistemine rağmen, sağlık emekçilerinin sağlık hizmetini fedakârca yürüttüklerini ifade eden Yıldız, ancak sağlık sistemi ve çalışma rejiminin de sağlık emekçilerini sağlığından ettiğini dile getirdi.
Motivasyon yerle bir edildi…
Çalışma süreleri ve iş yükünün artması, angarya çalışma, ücretlerin azlığı sorunlarının, salgın süresince artarak devam ettiğini belirten Yıldız, açıklamasında şunlara yer verdi:
“Salgından önce de ek ödemeler sorun kaynağıydı. Performans sisteminin kendisinden adalet çıkamayacağını yıllardır zaten dile getiriyoruz ve sonuçlarını yaşıyoruz. Ek ödeme/döner sermaye ödemeleri emekliliğe yansıtılmazken, son zamanlarda artık ‘gelirler azaldı’ denilerek, döner sermaye performans ödentileri ya komik rakamlarla (8 TL, 50 TL, 70 TL gibi) ödenmekte ya da hiç ödenmemekteydi. Üniversite hastanelerinin büyük bir bölümünde döner sermaye ödemeleri sıfırlanmışken, nöbet ücretleri ödenmezken, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise döner sermaye ödentilerinde büyük oranda düşüşler yaşanmaktaydı. Salgın sürecinde, Sağlık Bakanlığı’nın, güya sağlık emekçilerini ödüllendirmek iddiası ile ortaya attığı ‘üç ay süreyle tavandan ödeme’ uygulaması, mevcut adaletsizliği daha da derinleştirmiş, salgın özgülünde yeni sorunlar ekleyerek devam ettirmiştir. Salgındaki emeğimizi, aldığımız riski performans terazisi ile ölçmeye kalkanlar, alanda canla başla her türlü risk altında çalışan sağlık emekçilerini bir kez daha yıkıma uğratmıştır.
Ne mi olmuştur? Sağlık hizmeti ekip işi olmasına, ekibin tüm parçaları benzer riskler altında çalışmasına rağmen, bu bütünlük göz ardı edilmiştir. Meslek grupları arasında farklı ödemeler olduğu gibi, aynı meslek grupları içerisinde, hatta aynı riskli servislerde çalışanlar arasında dahi uçurumlar yaratılmıştır. 4D kadrosunda çalışanlar ile Aile Sağlığı Merkezleri ve ortak kullanım kapsamında olmayan üniversite hastaneleri çalışanları hiç ek ödeme almamıştır. Bu durum, canlarını ortaya koyarak çalışan sağlık emekçileri arasında elbette ki hayal kırıklığı ve öfke yaratmıştır. Salgın döneminde, sağlık emekçilerinin her türlü zor duruma karşı korumaya çalıştığı motivasyonunu yerle bir etmiştir. İş barışını bozmaya yöneliktir. Yaşanan bu son gelişme de göstermektedir ki, döner sermaye kapsamındaki ek ödemeler, sağlık emekçilerinin ekonomik kayıplarının artmasına neden olmaktadır. Nihayetinde pandemi ile mücadele kapsamında uygulanan tavandan ödeme adaletsizliği gidermemiş, aksine arttırmıştır. Yapılması gereken, temel ücretlerin artırılmasıdır.”
Ek ödemelerdeki haksızlıkların giderilmeli…
Yıldız, sağlık emekçilerinin taleplerini de şöyle sıraladı:
“Temel ücretin en düşüğü, yoksulluk sınırının üstünde olacak şekilde yükseltilmesi ve yapılan/yapılacak olan tüm ek ödemelerin maaşa ve emekliliğe yansıtılması… Ek ödemelerdeki haksızlıkların giderilmesi… Üç ay tavan yapılacağı duyurulan ek ödemelerin tüm sağlık emekçilerini kapsayacak şekilde ve meslek grupları ve istihdam biçimleri arasında adaletsizliğe neden olmayacak şekilde ödenmesi… Ayrıca salgının başladığı tarihten itibaren, salgın dönemi boyunca ayrımsız tüm sağlık emekçilerine çift maaş ödemesi yapılması…
3 Ağustos 2018 Resmi Gazete’de yayınlanarak çıkan torba yasa, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini karşılamayan bir düzenlemedir. Fiili Hizmet Süresi Zammı (yıpranma payı), sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan bütün emekçileri ve geçmiş çalışma sürelerini de kapsayacak şekilde ve fiili çalışma süresi şartı kaldırılarak, 5 yıla 1 yıl yıpranma payı olacak şekilde yeniden düzenlenmesi… Ayrıca, salgın döneminden kaynaklı olarak artı 1 yıl yıpranma payı hakkımızın verilmesi… Sağlık alanında yeni atamaların kadrolu, güvenceli yapılması… 4B 4C 4D sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil vb. istihdam modelleri ile çalıştırılan bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin 4A kadrosuna geçirilmesi… KHK ile ihraç edilen ve güvenlik soruşturmaları bahanesiyle ataması yapılmayan sağlık emekçilerinin ivedilikle işe başlatılması… 657 sayılı kanunun ekli 1 sayılı cetvelde düzenlenen ek gösterge rakamlarının sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışan tüm emekçileri kapsayacak, en az 3600 ek gösterge olacak şekilde kademeli olarak yükseltilmesi şeklinde düzenlenmesi… Ayrıca 1 derece verilmesi… Covid-19 enfeksiyonu geçiren sağlık emekçisinin zararının tanzimi için, ‘mesleki risklere bağlı ortaya çıkan hastalık’ olarak kabul edilip, iş kazası/meslek hastalığı olduğuna dair düzenlemenin derhal yapılması…
Ağır çalışma koşullarında, düşük ücretle, esnek ve kuralsız çalıştırma biçimleriyle ve gelecek kaygısıyla yürüttüğümüz sağlık ve sosyal hizmet sunumunun daha nitelikli verilebilmesi için taleplerimizin biran önce yerine getirilmesi gerekmektedir.” Mehmet ÖZGÜN