Sen Yoksan 1 Eksiğiz

Sen Yoksan 1 Eksiğiz

Hatay, Mardin, Tunceli, Çanakkale, İstanbul, Artvin ve Rize… MAGMA ve Boğaziçi Caz Korosu Ailesi yanı sıra, Yücel Kültür Vakfı ve Hollanda Başkonsolosluğu desteğinde ilerleyen “Kültürlerin Sesi” Projesi’yle, Anadolu şarkıları, korolarla seslendirilmek için hazır, ki çağrı da…

7 farklı dilde 7 eser, 200 kişilik bir koro (7 ilden korolar ve MAGMA Oda Korosu) ile seslendirilecek. Bu önemli proje, Anadolu’nun mozaiği ve gerçekliğinden hareket edecek. Bunu yaparken de, o 7 farklı eser; Mardin’de Süryanice, Hatay’da Ermenice, Tunceli’de Zazaca, Gökçeada-Çanakkale’de Rumca, İstanbul’da Ladino, Artvin’de Gürcüce ve Rize’de Lazca dillerinde hayat bulacak.
Projeye başvurmak isteyen koro şefi adaylarının ya da korist olarak katkı vermek isteyenlerin bu noktadaki süreci 9 Kasım itibariyle tamamlanırken, projenin ilk aşamasında; Hatay, Mardin, Tunceli, Gökçeada-Çanakkale, İstanbul, Artvin ve Rize’de koro kurmaya gönüllü, başvurular sonunda belirlenen koro şeflerine, MAGMA & Boğaziçi Caz Korosu Ailesi Genel Sanat Yönetmeni ve Şefi Masis Aram Gözbek tarafından İstanbul’da 5 günlük (15-22 Kasım) bir koro şefliği atölyesi verilecek, ki bu atölye çalışmaları 15 Kasım itibariyle başladı bile. Ardından, bu şeflerin, bölgelerindeki 16-29 yaş arası 40’ar çocuk, genç ve yetişkinden oluşacak korolar kurmaları hedefleniyor.
-NE OLACAK?-
Hatay, Mardin, Tunceli, Çanakkale, İstanbul, Artvin ve Rize tarafından yakından takip edilen çalışmaya dair bilgilendirme yapan “Kültürlerin Sesi”Projesi koordinatörlüğü, şu detayları paylaştı:
“Asırlardır Anadolu topraklarına birlikte ev sahipliği yaptığımız azınlıkların kültürlerini ve dillerini en sağlıklı şekilde yaşatmalarına destek olmak adına en uygun sanatsal oluşumun, birbirinden farklı seslerin bir araya gelmesiyle güçlenen ‘çok sesli koro müziği’ olduğuna inanarak yola çıktık ve ilgili kültürlere ait değerlerin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için de bir platform oluşturmayı hedefledik. Koro müziğinin birleştirici etkisini merkeze alıp, çeşitli sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumlardan yardım alan, topluma kazandırılmaya yönelik destek bekleyen azınlıktaki çocuk ve gençlerimizin de bu alanda bir adım atarak, bölgedeki diğer çocuk ve gençlere örnek olmasını istiyoruz.
Ülkemizde yaşayan azınlıkları temsilen, belirlediğimiz 7 farklı şehirde korolar kurulmasını amaçlıyoruz. İlk aşamada bu şehirleri; Hatay, Mardin, Tunceli, Gökçeada-Çanakkale, İstanbul, Artvin ve Rize olarak belirledik. Bu konuda eğitim alıp, bir koro kurmaya gönüllü, başvurular sonunda belirlenecek şeflerle beraber, İstanbul’da 5 günlük bir koro şefliği atölyesi düzenlenecek. Akabinde, bu şeflerin bölgelerindeki 16-29 yaş arası 40’ar genç ve yetişkinden oluşacak korolar kurarak, birlikte belirlenecek yerel eserlerle bir repertuar üzerinde çalışılması sağlanacak.
5 aylık bir çalışma sürecinin ardından, her şehirde kurulacak koronun, MAGMA Oda Korosu ile birlikte, belirlenmiş bölgelerin kültürel zenginliklerini yansıtan bir mekanda konser vermesi planlanmaktadır. Haziran 2020 tarihinde ise, hedef illerdeki tüm korolarımızı, İstanbul’da gerçekleştireceğimiz bir etkinlikte ağırlamak ve 7 koroyla birlikte festival havasında konserler düzenlemek, belirlenecek ortak eserleri seslendirerek farklı kültürlerin birbirleriyle etkileşimine bir fırsat vermek istiyoruz.
Aynı ülke topraklarında yaşayan, farklı dilleri konuşan, farklı kültür ve geleneklerle yetişmiş gençlerin bir araya gelerek birbirlerini tanımalarının ve İstanbul’un tarihi ve kültürel birikimiyle hayatlarına özel bir deneyim katmalarının vereceği özgüveni ve sevinci, onlarla paylaşmayı amaçlıyoruz.
‘Kültürlerin Sesi’ projemizden 4 ana başlıkta sonuç bekliyoruz. Öncelikle, 7 farklı dilden 7 eserin 200 kişilik bir koro (7 ilden korolar ve MAGMA Oda Korosu) ile seslendirilecek olması bu anlamda bir ilk olacağı için, kayıtların profesyonel şekilde alınması ve paylaşılması, bizi en çok heyecanlandıran adımların başında geliyor. Projemiz sonrası, koroların devamlılığını ve benzer topluluklara örnek teşkil etmesini ümit ediyoruz. Azınlıkların, kendi müziklerini dile getirmelerine bir olanak sunmak adına, sanatın etkisini global ölçüde yayarak, diğer ülkelere de pozitif bir etkide bulunmak amaçlıyoruz. Projemizde yer alacak çocuk ve gençlerin bu süreç boyunca kişisel gelişimlerine destek olmak ve hayata dair özgüvenlerine bir katkı sağlamanın da en önemli katkılardan biri olduğunu düşünüyoruz.
Yücel Kültür Vakfı’nın yanında, projenin eş finansörü, Hollanda Konsolosluğu olacaktır. Bu süreçte belirlenen illerdeki yerel yönetimler ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmayı hedefliyoruz.”
-ÖNCE HATAY-
Anadolu illerinin (Hatay, Mardin, Tunceli, Çanakkale, İstanbul, Artvin ve Rize) korolarla hayat bulmasını hedefleyen “Kültürlerin Sesi” Projesi ile şekillenecek il koroları; Mardin’de Süryanice, Hatay’da Ermenice, Tunceli’de Zazaca, Gökçeada-Çanakkale’de Rumca, İstanbul’da Ladino, Artvin’de Gürcüce ve Rize’de Lazca dillerinde seslendirecekleri eserler için 5 aylık bir çalışma periyodu ardından, MAGMA Oda Korosu ile beraber kendi şehirlerinde konserler verecek, ki ilk konser, Hatay’da olacak.
Çalışma dönemi ve konserlerin programı ve sıralaması ise şöyle:
> 15-22 Kasım 2019: Koro Şefleri Atölyesi-İstanbul
> 2 Mayıs 2020: Hatay Konseri
> 3 Mayıs 2020: Mardin Konseri
> 17 Mayıs 2020: Rize Konseri
> 18 Mayıs 2020: Artvin Konseri
> 25 Mayıs 2020: Gökçeada Konseri
> 6 Haziran 2020: Tunceli Konseri
> 13 Haziran 2020: İstanbul Konseri
> 20-21 Haziran 2020: Festival-İstanbul
-MAGMA ODA-
Hatay’ın da içinde olduğu 7 İl’de oluşturulacak korolarla beraber sahne alması beklenen Magma Oda Korosu, Şef Masis Aram Gözbek ve Yardımcı Şef Mert Can Dursun eşliğinde, ulusal ve uluslararası ödüller almış bir topluluk. Edindiği sayısız başarı, yürüttüğü ve yer aldığı sıra dışı, yenilikçi projelerle Türkiye’de koro kültürünün yaygınlaşmasında öncü kabul edilen Boğaziçi Caz Korosu bünyesinde Şef Masis Aram Gözbek tarafından Eylül 2016’da kurulan MAGMA Karma Koro, Mart 2017’den bugüne müzik hayatının içerisinde.
Ülkemizde koro müziği bilincinin daha da gelişmesi ve çok sesliliğin bir ortak değer haline gelmesi yolunda atılmış önemli bir adım olarak ortaya çıkan, çoğu üyesinin, ilk çok sesli koro deneyimini ve koro müziği altyapısını MAGMA’da kazandığı koro, farklı üniversite ve meslek gruplarına mensup 20 yaş üstü yetişkin-lerden oluşan yakla-şık 25 kişilik dinamik kadrosuyla çalışma-larına hız kesmeden devam etmektedir.  -Tamer Yazar-