Sevk Minimum Düzeyde…

Sevk Minimum Düzeyde…

Hatay Devlet Hastanesi Çocuk Servisinde 158 yatak var

Hatay Devlet Hastanesi Çocuk Bölümü’nde, gerek doktor ve yatak sayısı, gerekse malzeme ile diğer imkanlar çerçevesinde, dış merkezlere sevk uygulamasının en düşük düzeyde olduğu kaydedildi.
Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Sebahattin Yılmaz, son yıllarda ülkemizdeki sağlık yatırımlarının bir parçası olan Hatay Devlet Hastanesi’nin her geçen gün hizmetlerine bir yenisini ekleyerek, şehrimizde sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitliliğini ve niteliğini arttırmaya devam etmekte olduğu bilgisini verdi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz, şu bilgileri verdi:
“Hastanemizde, Çocuk Hastalıkları Uzmanı sayımız 22, Çocuk Psikiatri alanında 4 ve Çocuk Cerrahisi alanında ise 3 uzmanımız mevcuttur. Çocuk Hastalıklarında yan dal uzmanlarımız 14 hekimden oluşmaktadır. Çocuk yan dal branşlarımızda Çocuk Yoğun Bakım 2, Yenidoğan Yoğun Bakım 2, Çocuk Kardiyoloji 2, Çocuk Nöroloji 2, Çocuk Endokrin 1, Çocuk Enfeksiyon 1, Çocuk Gastroenteroloji 1, Çocuk Üroloji 1, Çocuk Hematoloji 1 ve Çocuk Ümmünoloji ve Alerji 1 Uzmanı ile ihtiyaç duyulacak birçok çocuk yan dal branşında hizmetimize devam etmekteyiz.
Bununla birlikte, çocuklarımız için acil sağlık hizmetimizi, erişkin ve kadın doğum acil ünitelerine ek olarak ayrı bir Çocuk Acil Ünitesi şeklinde sunmaktayız. Bu alan, çocuklarımız için özel olarak düzenlenmiş ve dekore edilmiştir.
Hastanemiz yoğun bakım ünitelerinin nitelikleri de en üst düzeye çıkarılarak, yatak sayıları dış merkezlere sevki en aza indirecek şekilde planlanmış ve arttırılmıştır. Bölgesindeki en donanımlı ve yüksek yatak sayısına sahip bir yoğun bakım ünitemiz mevcut olup; erişkinde 77, çocukta 14 ve yeni doğanda 67 olmak üzere toplam 158 yatak ile hizmet vermeye devam etmektedir.
Hatay ilimiz içinde hastanemiz dışında 3. basamak çocuk yoğun bakım ünitesi bulunmazken, yakın zamanda 6 yatak ile hizmet vermekte olan 3. Basamak Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizin kapasitesi 14 yatağa çıkarılarak, Hatay Devlet Hastanesi’nin sunduğu sağlık hizmetinin kapasite ve kalitesini en üst düzeylere çıkartmış bulunmaktayız.
Tüm bu çalışmalar, sağlık hizmetlerinin tüm alanlarında gösterdiğimiz hassasiyetin kat kat fazlasını çocuklarımız için gösterdiğimizin bir delili ve bizlerin de gurur kaynağıdır. Gelecek, çocuklarımızın ve yeni neslin eseri olacaktır. Bundan dolayı, Hatay Devlet Hastanesi olarak, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik hizmetlerimizin geliştirilmesine devam edeceğiz.” -Cemil Yıldız-