SGK Uyarısı!

SGK Uyarısı!

Aralık priminde son gün 30 Ekim…

Hatay Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hamit Bal, 6770 sayılı Kanun’un 28. maddesi ile 5510 sayılı Kanun’a geçici 72. madde eklenmesiyle, bu madde ile 2016/Aralık, 2017/Ocak ve Şubat aylarına ait primlerin bir kısmının ertelendiğini hatırlattı, 2016 yılına ait Aralık ayı primlerinin ertelenmesiyle ödeme sürecinin bu ayın sonunda dolacağını bilirdi.
SGK il müdürü Hamit Bal’ın bu konudaki açıklaması şöyle:
“2016/Aralık ayına ait ertelenen sigorta prim borçlarının 31/10/2017 tarihine kadar, 2017/Ocak ayına ait ertelenen sigorta prim borçlarının 30/11/2017 tarihine kadar ve 2017/Şubat ayına ait ertelenen sigorta prim borçlarının ise 26/12/2017 tarihine kadar ödenme-si gerekmektedir. Ertelenen sigorta primlerinin bu sürelerin sonuna kadar ödenmemesi durumunda (2016 yılı ve öncesinde tescil edilen işyerleri hariç olmak üzere), bu sürelerin sona erdiği tarihleri takip eden aylarda asgari ücret desteğinden yararlanılması mümkün olmayacaktır. Ayrıca ertelenen sigorta primlerinin bu sürelerin sonuna kadar ödenmemesi durumunda bu borçlar ödenmediği sürece teşvikli bildirge düzenlenemeyecektir. İşverenlerimizin asgari ücret desteğinden ve teşviklerden yararlanabilmeleri açısından ertelenen tutarları bu sürelerin sonuna kadar ödemeleri önem arz etmektedir.”