Şükredin halinize!

Şükredin halinize!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Maalesef ülkemizde, bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor” açıklamasıyla başlayan tartışmaya bir değerlendirme ekleyen, Hataylı Akademisyen / Hukukçu Neval Oğan Balkız, Reform Enstitü Raporu’nun Türkiye ekonomisine dair rakamlarını paylaştı.

Düşündüren bir ‘şükür’ tablosu resmi çizen Balkız, şunları dile getirdi:

“Ah bizler! Memleketin, şükretmeyi bilmeyen, memnuniyetsiz halkı! Refah ve bolluk içinde yaşayan, her istediğini alabilecek ekonomik gelire, alım gücüne, iş güvencesine sahip olan, sağlık ve eğitim gibi her türlü kamu hizmetine sınırsız erişebilen, sosyal ve ekonomik ayrım olmadan, eşitlik içinde refah artışından pay alan, ‘evler, yatlar, katlar’ sahibi olup, temel hak ve özgürlüklerinin güvencede olduğu anayasal demokrasi içinde yaşayan, ama yine de şükür etmeyi bilmeyen, memnuniyetsiz halkın aziz evlatları!

Yapmayalım, memnuniyetsiz olmayalım, bencillik etmeyelim! Bakın, Türkiye ekonomisini inceleyen Reform Enstitü Raporu ne diyor?

-Türkiye’yi son yirmi yılda yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin, bu dönemde; 2.8 Trilyon Dolar vergi, 66 Milyar Dolar özelleştirme geliri ve 252 Milyar Dolar dış borç olmak üzere, 3 Trilyon 127 Milyar Dolar gibi muazzam bir kaynak toplanmış! Ama bu gelirler; halka, üretime, üretkenliği artıracak alanlara, sanayi dönüşümüne veya teknolojiye, bilime, yeni iş alanları yaratmaya değil, betona harcanmış! Olsun, siz şükredin! Bunca vergi ödeyebilmişsiniz, bunca dış borç faizi ödeyebiliyorsunuz!

-1960 yılında dünya ortalaması 458 Dolar iken, Türkiye’de kişi başı milli gelir 509 Dolarmış. Fakat 2020 yılında dünya ortalamasının oldukça altına gerilemiş. Kişi başına milli gelir sıralamasında, 1990 yılında 46. ve 2003 yılında 53. olan ülkemiz, 2020 yılında 78. sıraya gerilemiş. (Rakamlar için kaynak: Necati Özkan Altmış Yıllık Büyüme Öyküsü)

Zamlarmış, pahalılıkmış, enflasyonmuş, açlık, işsizlik, yoksullukmuş, baskı ve özgürsüzlükmüş, gelecek umudu kalmamışmış! Yapmayın! Bakın, Temmuz ayında enflasyon oranı bir açıklansın, herkese, durumunu biraz düzeltecek oranda zam yapılacakmış! Daha ne olsun! Şükredin, memnun olun siz önce bir!”

Tamer Yazar