Sulak Alanlar Risk Altında!

Sulak Alanlar Risk Altında!

Karasu, 2 Şubat “Dünya Sulak Alanlar Günü”nün kutlama günü değil, anma günü haline geldiğini söyledi

      Antakya Çevre Koruma Derneği (AÇKD) Yönetim Kurulu Adına Başkan Nilgün Karasu, sulak alanlar risk altında olduğunu söyledi, su kaynaklarımız için acil ve köklü tedbirler gerektiğini bildirdi ve “2 Şubat ‘Dünya Sulak Alanlar Günü’ kutlama günü değil, anma günü haline geldi” mesajını verdi.

      Dünya Sulak Alanlar Gününün sulak alanların önemi, korunması ve akılcı kullanımı konularında kamuoyu bilincini geliştirmek amacıyla 1997 yılından bu yana her yıl 2 Şubat tarihinde kutlandığını hatırlatan AÇKD Başkanı Nilgün Karasu, bu yıl Dünya Sulak Alanlar Günü’nde iklim değişikliğiyle birlikte dünyada ve Türkiye’de yaşanan sulak alan kaybına dikkat çekmek istediklerini bildirdi.

Acil ve köklü tedbirler alınmalı …

      Toprağımızın, suyumuzun, yaşam alanlarımızın tahribinin tüm canlıların yaşamsal devamlılığını olumsuz etkileyen bir durum olduğunun aşikar olduğunu söyleyen AÇKD Başkanı Nilgün Karasu, su kaynaklarımız için acil ve köklü tedbirler alınmazsa gelecekte su ile alakalı daha büyük problemler yaşanacağını belirtti ve “Su kaynaklarımızın başında sulak alanlar gelmektedir. Sulak alanlar, dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 6`sını kaplamakta ve tropik ormanlardan sonra biyolojik üretimin en yüksek olduğu ekosistemlerdir.

      Sulak alanlar ekolojik oluşumları açısından önemli fonksiyonlara ve çevrelerinde yaşayan tüm canlı türleri için yaşamsal öneme sahiptir. Su kuşlara barınma, üreme, beslenme, konaklama ve kışlama ortamı olması yanında; su akışının düzenlenmesi, sulak ortamların beslenmesi, besin zincirinin kontrolü, biyolojik çeşitliliğin korunması gibi çok yönlü fonksiyonlara sahip olan sulak alanlar; kirlenme, aşırı ve plansız kullanım nedenleriyle en çok tehdit altında olan doğal sistemlerdir. Bu özellikleri itibari ile bulundukları bölgenin ve ülkenin doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edilmekte ve mutlak korunması gereken ekosistemlerin başında gelmektedirler” dedi.

En önemli sulak alan Amik Gölü kurutuldu …

      Dünyadaki karbonun yüzde 40`ını sulak alanların muhafaza ettiğini söyleyen AÇKD Başkanı Nilgün Karasu, açıklamasında şunlara değindi: “Sulak alanlar karbon depolayarak iklim değişikliği kontrolünde ciddi şekilde rol oynamaktadırlar. Türkiye`de son elli yıl içinde toplam 1,3 milyon hektar, yani Van Gölü`nün üç katı kadar sulak alan yok oldu.

      İlimizin ve ülkemizin en önemli sulak alanlarından olan Amik Gölünü kurttuk.  Amik Gölü’ne bağlı yaşayan türlerin neslinin tükenmesini yağışlardaki azalmaya karşılık nemde artış, yeraltı suyu seviyesinde ve kalitesinde düşüş ve tonlarca tarım ilacı ve gübre uygulamalarının sonucu olarak sulanabilen arazi miktarında azalışa neden oldu. Ayrıca alandaki su miktarı azaldığından ve toprak tarıma uygun olmadığından halk fakirleşmiştir. Dahası taşkınlar devam etmiş, kuraklık baş göstermiş, alanda yaşayan ve bir kısmı endemik olan pek çok canlı türü yok olmuştur.

50 yılda sulak alanların yarısını kaybettik …

      Sulak alanlar dünyadaki canlı türlerinin % 40’ını, tüm hayvan türlerinin ise %12’sini barındırmaları nedeniyle yeryüzündeki korunması en acil ve hassas bölgeleri oluşturmaktadırlar.

      Bataklıklar, göller ve sazlıklar gibi yeryüzünün en zengin ve üretken ekosistemleri olan sulak alanlar, kendine özgü doğal yapıları ile sudaki kirliliğini absorbe edip azaltarak, küresel ısınmaya neden olan karbonu tutarak, kıyı çizgisini koruyarak, suyun akışını düzenleyip taşkın, sel, fırtınanın etkisini azaltarak, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin devamına ciddi katkılarda bulunmaktadırlar. Sorumsuz politikalar nedeniyle Türkiye 50 yıl gibi kısa bir sürede sulak alanlarının yarısını ne yazık ki kaybetmiştir. İklim krizi ile pekişen susuzluk sorunu talan projeleri nedeniyle ülkemizi ciddi bir tehlikeye sokmak üzeredir.

      Bizler doğasını, suyunu, toprağını savunanlar olarak 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Gününün kutlama günü değil, anma günü haline geldiğini ifade ediyoruz.”

      Mehmet ÖZGÜN