Tarih ve Kültür alanları Koruma Altında

Tarih ve Kültür alanları Koruma Altında

Binlerce yıllık bir geçmişe sahip Hatay coğrafyasını da yakından ilgilendiren son kararda, tarihi sit alanlarının koruma ve kullanma koşulları belirlendi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararı” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararı’na göre, tarihi sit alanlarına düzen kavuşturmak amacıyla hazırlanacak çevre düzeni planları için Koruma Bölge Kurullarının uygun görüşü alınacak. Buna yönelik karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Binlerce yıllık bir geçmişe sahip Hatay coğrafyasını da yakından ilgilendiren ilke kararında, 18 Şubat 2014’te Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun “Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları” başlıklı ilke kararının bazı ibarelerinin Danıştay 6. Dairesi’nce iptal edilmesi nedeniyle konunun yeniden değerlendirildiği belirtildi. Tarihi sitler, koruma ve kullanma koşullarının belirlendiği ilke kararında; “tarihi sit”, “milli tarih ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlar” olarak tanımlandı.
-NE OLACAK?-
İlke kararına göre; milli park bulunan yerlerde uzun devreli gelişim planı, milli park bulunmayan yerlerde alanın tarihi ve kültürel değerlerini koruyan koruma amaçlı imar planları, ilgili koruma Bölge Kurulunca uygun görülünceye kadar, zorunlu altyapı uygulamaları ve yapılacak resmi kurum yapıları dışında, bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulamayacak. Bu alanları çevre düzeni planına kavuşturacak gerekli çalışmaların yapılarak hazırlanacak çevre düzeni planları için de Koruma Bölge kurullarının uygun görüşleri alınacak. Alanın tescil tarihi öncesi, doğal dengeyi bozucu yapılmış her türlü uygulamanın zaman içinde ıslahı için kamu kuruluşlarınca gerekli çalışma yapılacak. Bu alanlar içinde yer alan orman alanlarında, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca gerekli çalışmalar yapılabilecek, zorunlu altyapı uygulamaları, resmi kurum yapıları ile anıt ve şehitliklerin düzenleme ve gerekli onarımları için projeleriyle Koruma Bölge Kurulundan izin alınacak.
Tarihi sit alanında, önceden süregelen tarımsal faaliyet ile bağ ve bahçecilik devam ettirilebilecek. Alanlar, bu amaç dışında kesinlikle kullanılamayacak. -Tamer Yazar-