Tüketicilerin %95’i Aç ve Yoksul!

Tüketicilerin %95’i Aç ve Yoksul!

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, Türk-İş’in, Mayıs 2022 ayına ilişkin olarak açlık sınırını 6.017,85 TL, yoksulluk sınırını ise 19.602,14 TL olarak açıkladığını dile getirdi Çakar, söz konusu açlık ve yoksulluk bedelleri ile TÜİK’in yıllık hane halkı kullanılabilir gelir dağılımı karşılaştırıldığında çıkan sonuçları da şöyle sıraladı:
“Tüketicilerin %95 dolayındaki kesiminin aç ve yoksul olduğu anlaşılmıştır. Türkiye’nin nüfusunu yaklaşık 85 milyon olarak aldığımızda, 80 milyondan fazla tüketicinin aç ve yoksul olduğu görülmektedir. Tüketicilerin %50’ye yakınının (%49.6’sı), açlık sınırının altında yaşadığı belirlenmiştir. Yani, 42 milyondan fazla tüketici (42.16 milyon), açlık sınırının altında yaşamaktadır. Tüketicilerin %45’ten fazlasının ise (%45.2) yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlenmiştir. Yani 38.42 milyon tüketici, yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.
Açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan tüketicilerin oranını topladığımızda, nüfusun %95’ine yaklaştığı görülmektedir. Açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan tüketicileri sayısal olarak topladığımızda ise 80 milyondan fazla tüketicinin aç ve yoksul olduğu görülmektedir.

Türkiye’de uygulanan ekonomi politikaları, tüketicileri açlığa ve yoksulluğa sürüklemiştir. Ailelerin çoğunluğu gıdası için gerekli olan harcamalardan kısarak, diğer zorunlu gereksinimlerini karşılamaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle, tüketicilerin yarıdan çoğu yeterli ve dengeli beslenememektedir. Yetersiz ve dengesiz beslenmeden dolayı çocuklarda gelişim bozukluğu artmaktadır. Bununla birlikte, yetersiz ve dengesiz beslenen her yaştan tüketicilerde çeşitli hastalıkların, ruhsal bozuklukların ve obezitenin artmakta olduğu belirtilmektedir. Çaresizlik ve çözümsüzlük yaşayan tüketiciler, bunalıma sürüklenmektedir.
Tüketiciler olarak, ülke yönetimine sesleniyoruz ve çağrıda bulunuyoruz… Açlığın ve yoksulluğun nedeni olan politikalar terk edilmelidir. Ekonomi politikaları, birilerini zengin etmek için değil, açlığın ve yoksulluğun giderilmesi için uygulamaya konulmalıdır.”
-Cemil Yıldız-