Türk Sağlık Sen’in “Acil Servis” Hizmeti açıklaması

Türk Sağlık Sen’in “Acil Servis”   Hizmeti açıklaması

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Hatay Şube Başkanı Hayrettin Şahin, yataklı sağlık tesislerinde acil servis hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında açıklama yaptı. Şahin, Tebliğ ile birlikte, Teşkilat Yasası kapsamında birim bazında bazı değişiklikler yapıldığını bildirdi ve şöyle devam etti:
“Tebliğde belirtilen miktarda hasta yoğunluğunun ve hasta sirkülasyonunu fazla olduğu acil servislerin ‘öncelikli takip ve özellikli planlama gerektiren acil servis’ şeklinde tanımlanacağı belirtilmiştir. Acil servise gelen, ‘kırmızı alan’ kodunda yer almayan ve poliklinik muayenesi gereken hastalar için ‘Yeşil Alan 1’ ve ‘Yeşil Alan 2’ kodunun verileceği ve bu hastalara bu alanlarda poliklinik muayenesi hizmetinin verileceği düzenlenmiştir.
Kırmızı alan hastalarının yakınlarına bilgilendirmenin ‘gerekli eğitimleri almış’ personel tarafından yapılacağı düzenlenmiştir. Diğer acil servis hasta yakınlarına, hastada gerçekleştirilen işlemlerin bilgilendirilmesinin de sosyal hizmet uzmanları tarafından, onlar yoksa, gerekli eğitimleri almış personel tarafından yapılacağı düzenlenmiştir. Acil servislerde, ‘hasta karşılama’ ve ‘taşıma’ personeli bulunacağı da düzenlenmiştir. Acil servislerde, hasta mahremiyeti gözetilecek şekilde ve kör nokta bulunmayacak şekilde güvenlik kameralarının bulundurulacağı, bu kayıtların 2 ay süre ile saklanacağı düzenlenmiştir.”
Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Hayrettin Şahin, acil nöbetlerinde yeni düzenleme ile ilgili olarak da şunları aktardı:
“Acil branş nöbeti tutan tabiplere, elektif iş planlarında veya idari başka birimlerde ilgili nöbet günü için ek bir görev verilmeyeceği, diğer işlerde görev almalarının engelleneceği düzenlenmiş ve acil branş nöbeti ile görevli tabibin acil bir vakanın tedavisi ile meşgul olduğu durumlarda, yeni gelen hasta için görevlendirilmek üzere acil branş nöbeti yedek nöbetçiler sıralı listesi düzenleneceği ve acil hasta varlığı durumlarında, sıralı listedeki tüm görevliler elektif vakalarına ara vererek acil hastaların kabulüne sırasıyla dahil olunacağı hükmü eklenmiştir.
Dahili ve cerrahi branş acil havuz nöbeti tutulan hastanelerde, nöbetçi tabiplerin branşları dışında hasta kabulü ve konsültasyon ihtiyaçları için her branşın acil icapçı tabip nöbet listesinin düzenleneceği ve bu uzman tabip ana dal branşının acil konsültasyon hizmetlerini yürütmekle yükümlü olacağı düzenlenmiştir. Dahili ve cerrahi acil branş havuz nöbetine dahil edilen uzman tabiplere, ayrıca icap nöbeti tutturulacağı hükmü getirilmiştir. İhtiyaç durumunda tüm klinik tabipleri acil serviste aktif olarak çalışmak üzere görevlendirilebileceği düzenlenmiştir.
Konsültasyon süreleri, aciliyetine göre en fazla 30 dakika ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca kırmızı alan konsültasyonlarının ‘mavi kod’ kapsamında kabul edileceği, bu nedenle de yakından takip edileceği hüküm altına alınmıştır. Acil servise akut rahatsızlık, başka sağlık tesisinde acil veya yatış amaçlı gelen hastaların yatış ve takibinin yapılmayacağı düzenlenmiştir.”
-Mehmet Özgün-

(Visited 1 times, 1 visits today)