Türkiye’de 3. İl

Türkiye’de 3. İl

Hatay’da “Dijital Hastane” dönemi

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda; Sağlık Bakanlığı ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Medipol Üniversitesi ve HIMSS Avrupa işbirliğiyle yürütülen “Dijital Hastane” sertifikasyon çalışmaları tamamlandı.
Bağımsız kuruluş HIMSS Avrupa ile imzalanan protokol kapsamında, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 10 devlet hastanesinin tamamı Dijital Hastane Seviye-6 kriterlerini yerine getirerek “Dijital Hastane” unvanı almaya hak kazandı. Bu sistem, Avrupa’da birçok ülkede kullanılıyor. Sistem, hastanede yapılan bütün işlemlerin kâğıt kullanmadan dijital ortama geçirilmesini zorunlu kılıyor, tüm raporların dijital olarak oluşturulması ve internet ortamda gerekli yerlere gönderilmesine imkân tanıyor, hastanede kayıtların düzenli tutulmasını sağlıyor. Tıbbi işlemlerde olası hataları ise minimize ediyor.
İl Sağlık Müdürü Dr. Sebahattin Yılmaz’ın bu konudaki açıklaması şöyle:
“Dijital Hastane uygulamasına, merkez ve ilçe ayrımı yapılmaksızın, Müdürlüğümüze bağlı tüm hastanelerde servis bazlı olarak başlatıldı. Uygulama ile birlikte, tıbbi süreçlerde bilişim teknolojileri azami düzeyde kullanılmaya başlandı, kağıt kullanımı asgari seviyeye indirildi, hasta tedavilerinde oluşabilecek insan hatalarının önüne geçebilecek klinik karar destek sistemleri de uygulamaya konuldu. Sistemle birlikte, hasta bilgi güvenliği en üst düzeye çıkarken, yanlış ilaç tedavisi ise minimize edildi.” -Mehmet Özgün-