“Turunçlu Arıtma Tesisi Kaldırılsın Platformu”ndan…

“Turunçlu Arıtma Tesisi Kaldırılsın Platformu”ndan…

HBB Meclisi’nin yerinde yenileme kararına tepki …

Meclisin Görevi, Halkın İhtiyaçlarına Göre Çözüm Üretmektir

      Aralarında siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, derneklerin yer aldığı “Turunçlu Arıtma Tesisi Kaldırılsın Platformu”, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yerinde yenileme kararına tepki gösterdi, Meclis’in görevinin; bilimin ışığında, halkın taleplerine ve ihtiyaçlarına göre çözüm üretmek ve hayata geçirmek olduğunu vurguladı.

      Platform üyeleri, geçtiğimiz gün Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne giderek, karara itiraz dilekçelerini iletti. Platform üyeleri, Büyükşehir Hatay Belediyesi önünde konuyla ilgili yaptıkları açıklamada şunları dile getirdi: “Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 15. 04. 2022 tarihinde almış olduğu 106 nolu kararla, Büyükşehir Belediye Başkanı’na, Defne İlçesi Turunçlu Mahallesi’nde yerinde yenilemeyi planladığı atık su arıtma tesisi için kredi kullanma yetkisi verilmiştir. HATSU’nun bir firmaya hazırlattığı, özensiz ve gerçek olmayan verilere dayanan projenin hatalı olduğu, yer seçiminin yanlış olduğu, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyeceği, şehircilik ilkelerine aykırı olduğu kimyasal kullanımı ve depolanması söz konusu olduğundan tehlike arz edeceği, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği tarafından hazırlanan raporla sabittir. Büyükşehir Belediye Meclisi, aldığı bu kararla, bilime sırtını dönmüş, rapor hiç yokmuş gibi davranmış ve halkın taleplerini yok saymıştır. Meclis’in görevi, bilimin ışığında, halkın taleplerine ve ihtiyaçlarına göre çözüm üretmek ve hayata geçirmektir. Meclis’in almış olduğu bu karara itiraz ediyoruz.”

      Mehmet ÖZGÜN