Ülkemizde de “Tek Sağlık” Konsepti Hayata Geçirilmeli

Ülkemizde de “Tek Sağlık” Konsepti Hayata Geçirilmeli

Hamurcu, küresel salgın sürecinde, insan, hayvan ve çevre sağlığının bir bütün olarak ele alınmasının önemine vurgu yaptı.

Hatay Veteriner Hekimler Odası Yahya Hamurcu, tüm dünyada sağlık meslek sınıflarının, hızla ve güçlü bir organizasyonla, insan, hayvan ve çevre sağlığını ön planda tutan “Tek Sağlık” konsepti altında birleşirken, ülkemizin de bu konuda ilerleme kaydetmesinin bugün ve gelecekte meydana gelmesi olası pandemiler ile etkin mücadele etme gücüne kavuşmasını sağlayacağını vurguladı.
Hamurcu, “Dünya Veteriner Hekimler Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2020 yılının temasının; “İnsan ve Hayvan Sağlığı İçin Çevreyi Korumak” olarak belirlendiğini bildirdi.
-Veteriner hekimsiz insan sağlığı ve refahı olmaz-
Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan ve sağlıklı toplum ile çevre sağlığı ve biyogüvenlik konularında veteriner hekimlerin çok önemli çalışmalara imza attığını belirten Hamurcu, tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgınının da bir kez daha, veteriner hekimsiz insan sağlığının ve refahının olamayacağını gösterdiğini bildirdi.
Ülkemizde, sağlık meslek grubundan olan veteriner hekimlerin, özellikle son 150 yılda tarihe mal olan hizmetlerine, başarılarına, özellikle viral ve bakteriyel salgınların kontrol ve eradikasyonlarındaki engin deneyimlerine, koruyucu hekimlik, epidemiyoloji ve karantina önlemleri konusundaki faaliyetlerine, teşhis ve aşı üretimindeki bilgi birikimlerine ve Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde ülkemize has virüsün izolasyonu ve söz konusu virüsün genetik haritasını ortaya koyan bilim insanlarımızın veteriner hekim olmalarına rağmen, ülkemizde halen hak ettiği değeri alamayan ve özellikle son zamanlarda sağlık meslek grubuna yönelik bir kısım yasal düzenlemelere dahil edilmeyen meslek mensupları olduğuna değinen Hamurcu, açıklamasında şunlara yer verdi:
“Veteriner hekimler olarak, sağlığa verdiğimiz bunca emek ve katkı yanı sıra, veteriner hekimlere yönelik onlarca şiddet fiili de ortada iken ve her şeyin ötesinde, ulusal ve uluslararası kabullerde sağlık sınıfında olmasına rağmen, kısa bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Sağlıkta Şiddet Yasası’nda veteriner hekimlere yer verilmemesi tarafımızca anlaşılamamış ve meslek mensuplarımızı büyük bir üzüntüye sevk etmiştir.
Başta İnsan sağlığı olmak üzere, çevre sağlığını, biyogüvenliği, sosyal hayatı, ekonomiyi, ticareti ve değerlerimizi ciddi oranda tehdit ve tahrip ederek, bütün Dünyayı kuşatan Covid-19 sebebiyle, tüm veteriner hekimler mücadele kapsamında sahada olup, ülkemizin en büyük metropolünden ülkenin en ücra köşesindeki köy ve mezrasına kadar ayaktadır. Bir taraftan laboratuvarlara kapanarak hayatları kurtaracak aşı ve serum üretmek için olağan üstü gayret gösterilirken, diğer taraftan sahada, salgın ve zoonotik hastalıklara karşı koruyucu aşılamalar, hastalık mihraklarına müdahale, tedavi hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi, insanımızın gıda güvenliğinin sağlanması ve sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi hizmetler, onlarca riske rağmen gece gündüz demeden devam ettirilmektedir.
Dünyanın bundan sonraki hayatının, ekosisteminin farklı olacağı, gerek ulusal ve gerekse uluslararası bir kabul olarak deklare edilirken, ülkesel ve küresel planlamaların önemine dikkat çekilerek, sebeplerin üzerinde durulması gereken bir stratejiden bahsedilmektedir. Covid-19 ile beraber, ‘Tek Sağlık’ konseptini tanımlayan, hayvan sağlığı, insan sağlığı ve çevre sağlığının ayrılamayacağı, önlemenin tedaviden daha önemli ve öncelikli olduğu ve yeni bir yaklaşımla küresel işbirliğinin kaçınılmazlığı daha iyi anlaşılmaktadır.
Koruyucu hekimlik hizmetleri kapsamındaki tüm veteriner hekimlik faaliyetleri hem daha ekonomik, hem de insan sağlığı ve çevre sağlığının korunmasını sağlamak adına çok daha etkindir. Çevreyi ve doğal yaşamı korumaya dair her eksiğimizin dünyada doğal dengenin bozulmasına neden olacağını unutmamamız gerektiği hususu bu yıl da Covid- 19 pandemisi ile bir kez daha yaşanarak görülmüştür.”
-Yeni Veteriner Fakülteleri açılmamalı-
‘Tek Sağlık’ uygulamaları için yasal ve yapısal düzenlemelere bir an önce başlanmasının önemine de dikkat çeken Hamurcu, açıklamasının sonunda, önerilerini söyle sıraladı:
Tek Sağlık Yasası çıkarılmalı, ülkesel ve küresel olayları değerlendiren ‘Zoonotik Hastalıklar Kontrol ve Araştırma Merkezi’, Sağlık Bakanlığı’nda ‘Veteriner Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nda ‘Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü’ ve taşra teşkilatları kurulmalıdır.
Dünyanın, bundan sonra zoonoz karakterli salgınlar ile daha çok uğraşacağı düşünüldüğünde, Veteriner Fakültelerinin fiziki ve eğitim altyapıları güçlendirilerek, müfredatına da Milli Savunma amaçlı ‘biyogüvenlik ve biyolojik mücadele’ konularının yer aldığı dersler konulmalı, ARGE çalışmalarına daha fazla yatırım yapılmalı ve stratejik konumları itibariyle Veteriner Kontrol Enstitüleri her yönü ile güçlendirilmelidir.
Yeni Veteriner Fakülteleri açılmamalı, mevcut fakülte sayıları azaltılmalı veya coğrafi olarak uygun olanlar arasında birleştirmeler yapılmalı, ÖSYM sınavlarında Veteriner Fakültelerine giriş için taban puan oluşturulmalı, daha etkin Veteriner Hekimlik hizmetleri için Belediyelerde veteriner hekim istihdamı yeterince yapılmalıdır. Bu kapsamda, Veteriner Hekimler her türlü desteği ve hizmeti vermeye hazırdır.” -Mehmet ÖZGÜN-