Uzmanlar eğitim verdi

Uzmanlar eğitim verdi

Çiğ sütte hijyen…
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü uzmanları tarafından çiğ sütün hijyen ortamda korunmasıyla ilgili eğitim verildi. Eğitime 20 üretici katıldı.
Süt toplama merkezleri ve toplayıcılarına yönelik 17.03.2017 tarihinde yapılan “Çiğ Süt Hijyeni ve İyi Üretim Uygulamaları” konulu eğitim, İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca düzenlendi. Eğitime katılanlara verilen belgelerin teslim törenine İl Müdürü Mehmet Andıç da katıldı.
İl Müdürü ANDIÇ, konuşmasında şunları söyledi:
“Hatay İli sınırları içerisinde çiftlik şartlarında üretilen çiğ sütün, toplanması, muhafazası, nakli, pazarlanması ve kabulü sürecinde uyulması gereken hijyen şartları çiğ sütün kalitesini etkileyen en önemli unsurlardandır.
Genelde, çiğ süt, sağıldığı anda mikrobiyal açıdan mevzuata uygundur. Fakat sonraki aşamalarda (taşıma, soğutma ve pazarlanma vb.) hijyen kurallarına uyulmamasından dolayı çiğ sütün mikrobiyal yükü artmaktadır. Çiğ sütün sağım koşulları yanında; çiğ sütün taşındığı güğümler, tankların uygun olması, temizlik ve dezenfeksiyonun iyi yapılması, hemen soğutulması ve işlenecek işletmeye bekletilmeden sevk edilmesi önemli hususlardandır. Çiğ süt toplama-sevk kayıtları, temizlik-dezenfeksiyon kayıtlarının düzenli olarak tutulması, ayrıca tankların ve taşıma ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonun mevzuata uygun yapılması ve kayıtların tutulması, denetimlerde sıkıntı yaşanmaması açısından önem arz etmektedir.”
Konuşmaların ardından, eğitime katılan 20 kişiye, katıldıklarına dair belge düzenlenip takdim edildi.
-Mehmet Özgün-

(Visited 1 times, 1 visits today)