Valiliğe İçişleri Genelgesi:

Valiliğe İçişleri Genelgesi:

Talimat Bakan’dan

Hatay Valiliği’ne gönderilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı son Genelge kapsamında, il genelinde stokçuluk yapan ve fahiş fiyat uygulayanlara, ilgili kanun maddesince adli ve idari işlemler uygulanacak.

Kur’daki dalgalanma ve ardından yaşanan sıkıntılı süreçte ciddi fiyat artışlarına sahne olan ülke ekonomisi, ‘stokçuluk’ ve ‘fahiş fiyatlar’ başlığında son dönem biriken şikayetleri de gündeme taşıdı. Vatandaşın bu süreci en sağlıklı şekilde atlatması adına alınan son önlem ise 81 İl Valiliklerine gönderilen bir Genelge oldu.
İçişleri Bakanlığı, son günlerde kurda yaşanan dalgalanmadan yararlanarak stokçuluk yapan ve fiyatlarını fahiş şekilde artıran işletmelere karşı harekete geçerken, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. maddesine göre, fahiş fiyat uygulayanlar için de Valiliklere ‘genel emir’ çıkarma konusunda talimat verdi, bu emirlere uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu’na göre gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanmasını istedi.
-VALİ’YE EK YETKİ-
Söz konusu Genelge’de, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. maddesinde yer alan ‘Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için Valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler’ hükmü hatırlatılarak, Valiliklere ‘genel emir’ çıkarma konusunda talimat da verildi.
Ayrıca Genelge’de, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinde; bir malın sunumu ve satışından kaçınma ile bir hizmetin sunumundan kaçınma hallerinin denetimi, uygulanması ve izlenmesine ilişkin görevlerde belediyelerin yetkili kılındığı ifade edilerek, yetkili idarelerin, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili maddesi uyarınca denetim ve önlemleri almakla görevli olduğu belirtildi. Bu hükümlere dayanılarak; kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaş mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla, Valiliklerden fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili tedbirlerin alınması istendi.
-TEDBİRLER-
Hatay Valisi Erdal Ata tarafından Hatay genelinde hayata geçirilmesi beklenen Genelge kapsamındaki tedbirler ise şöyle sıralanıyor:
– İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin fiyatları yükseltilmeyecek.
– Ürünlerin piyasaya arzları geciktirilmeyecek ve stokçuluk yapılmayacak.
– Satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, yerli mallar için Ticaret Bakanlığı’nca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulacak.
– Ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılacak.
– Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesine dikkat edilecek.   -Tamer Yazar-