Vatandaş et yiyemez duruma geldi

Vatandaş et yiyemez duruma geldi

Milletvekili M.Necmettin Ahrazoğlu, önerge ile hayvancılık sektöründeki sıkıntılara dikkat çekti

MHP Hatay Milletvekili M.Necmettin Ahrazoğlu, bir grup milletvekiliyle birlikte TBMM Başkanlığı’na ilettiği önerge ile hayvancılık sektöründeki sıkıntılara dikkat çekti. Milletvekili Ahrazoğlu, yüksek fiyatlar sebebiyle kırmızı et tüketiminin bir lüks hâlini aldığını, vatandaşların et yiyemez duruma geldiğini bildirdi, bu konuda önlemlerin alınmasının gerekliliğini bildirdi.
Son yıllarda kırmızı et fiyatlarında yaşanan fahiş artışların vatandaşları olumsuz etkilediğini, ülkemiz hayvancılık sektörünün de kendine yetemediğini ve et ithalatının giderek arttığını önergede belirten Milletvekili M.Necmettin Ahrazoğlu, hayvancılık sektöründeki temel sorunların çözülmesi, kırmızı et üretimi ile tüketimi arasındaki açığın kapatılması, et ithalatının önlenmesi, et fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçilmesi, piyasa regülasyonunun takibinin yapılması ve spekülatif hareketlerin engellenmesi için hangi tedbirlerin alınacağı hususlarının belirlenmesi konusunda meclis araştırması yapılmasının önemine dikkat çekti.
Vatandaş mağdur ediliyor …
Ülkemizde hayvancılık sektöründe büyük sıkıntılar yaşandığını, en önemli sorunların başında ise kırmızı et üretiminin yetersizliğinin geldiğini belirten Milletvekili M. Necmettin Ahrazoğlu, önergede şunlara yer verdi: “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının açıkladığı verilere göre yıllık üretilen kırmızı et miktarı 1 milyon ton, yıllık tüketilen kırmızı et miktarı ise 1 milyon 300 bin tondur. Bunun yanında Bakanlık kaçak ve kontrolsüz kesimlerin önüne geçemediği için hayvancılık sektöründe önemli bir kayıt dışı et üretimi yaşanmaktadır. Söz konusu kayıt dışı üretimin bedelini ise vergisini ödeyen besicimiz ve milletimiz ödemektedir.
Yem, nakliye ve enerji maliyetlerinde yaşanan artışlar, uygulanan yanlış hayvancılık politikaları ve üreticilerimizin tam anlamıyla desteklenemiyor olması sonucunda kırmızı et üretimi bugün potansiyelin çok altında kalmaktadır. Girdi fiyatlarının artması ve devlet desteğinin yetersizliği sonucunda üreticilerimiz neredeyse iflas noktasına gelmiştir. Kırmızı et üretimi ile tüketimi arasında gerçekleşen açık doğrudan et fiyatlarına yansımakta ve vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. 2016 yılı Şubat ayında; 1 kg dana kuşbaşı kasapta 43, markette 90 liraya; 1 kg dana kıyma ise kasapta 38, markette 75 liraya satılmaktadır. Bu yüksek fiyatlar sebebiyle kırmızı et tüketimi bir lüks hâlini almış, vatandaşlarımız et yiyemez duruma gelmiştir. Bir an önce, kırmızı et üretiminin artırılması ve et fiyatlarının normal seviyeye gelmesi yönünde önlemler alınarak üreticimizin ve vatandaşımızın mağduriyetleri önlenmelidir.” -Mehmet ÖZGÜN-

(Visited 1 times, 1 visits today)