Yardımcı Hizmetli Personel Sayısı Vahim Düzeyde Eksik

Yardımcı Hizmetli Personel Sayısı Vahim Düzeyde Eksik

Solğun, MEB’den pansuman tedbirler değil, kalıcı çözümler beklediklerini söyledi

Türk Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Ömöer Solğun, Milli Eğitim Bakanlığı’nın başka kurumlarda/görevlerde görevlendirilen güvenlik/hizmetli personelin görevlendirmelerinin iptal edilmesine yönelik talimatına tepki gösterdi.
Yardımcı hizmetli personel sayısının vahim düzeyde eksik olduğu okullarda covid tedbirlerinin sağlanması gerekçesiyle alınan bu kararın başka aksamalar doğuracağını bildiren Solğun, açıklamasında şunları ifade etti: “MEB 07.09.2021 tarihli bir yazıyla, başka kurumlarda/görevlerde görevlendirilen güvenlik/hizmetli personelin görevlendirmelerinin iptal edilmesi talimatını verdi.
Yardımcı hizmetli personel sayısının vahim düzeyde eksik olduğu okullarımızdaki covid tedbirlerinin sağlanması gerekçesiyle alınan bu kararın daha başka aksamaları doğuracağı görülmelidir.
Yeterli personel alınmalı …
Kurumlarımızdaki memur eksiğinden dolayı, yardımcı hizmetli sınıfındaki (YHS) bir kısım personel, yapılan görevlendirmeler marifetiyle memur görevini ifa etmektedir. Dolayısıyla görevlendirmelerin iptal edilmesi bu personel tarafından yürütülen hizmetlerin de aksamasına neden olacaktır.
Hali hazırda kurumlarımızda yaşanan YHS personel eksiği, sözkonusu görevlendirmelerin iptaliyle karşılanamayacak derecede yüksek düzeydedir.
Yapılması gereken okullarımızdaki hijyen tedbirlerini yürütecek yeter sayıda YHS personeli alınmasıdır. Bunun dışındaki tasarruflar, problemi çözmeye yönelik değil, gündemi meşgul etmeye dönük adımlardan ibaret kalacaktır.
Bir diğer yapılması gereken ise Türkiye Kamu-Sen’in talep ettiği şekilde, kadrosu YHS’de bulunan ve fakat başka pozisyonda görevlendirilmiş olan sözkonusu personelin öğrenim durumları ve yaptıkları fiili işe göre GİS kadrosuna alınmasıdır.”  Mehmet ÖZGÜN

(Visited 1 times, 1 visits today)