Yatırımlarda Aslan Payı Tarımda …

Yatırımlarda Aslan Payı Tarımda …

2022’nin ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yatırımlar masaya yatırıldı

      İlimiz genelinde yürütülen kamu yatırımlarının koordinasyonu ve izlenmesi amacıyla bir araya gelen 2022 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, dün Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında gerçekleştirildi.

      Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın yanı sıra, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

      Toplantının açılış konuşmasında 2021 yılı verilerini paylaşan Vali Doğan, genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idarelerin gerçekleştirdiği yatırımlarda nakdi gerçekleşmenin en çok %96 ile tarımda olduğunun görüldüğünü söyledi, bunu % 74 oranla imalat, ardından % 73’lük eşit oranla sağlık ile turizm sektörlerinin izlediğini ifade etti.

359 projede yüzde 64 nakdi gerçekleşme … 

      İlimizde, 2021 yılında 359 adet proje üzerinde çalışıldığını, bu projelerin 178 adedinin genel ve özel bütçeli kuruluşlarca, 181 adedinin ise belediyelerin imkanlarıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Vali Doğan, toplam bedeli 7 milyar 691 milyon TL olan bu projelerin 2021 yılı ödeneklerinin 2 milyar 732 milyon TL olduğunu bildirdi, Aralık sonu itibariyle 1 milyar 744 milyon TL harcama yapılarak %64 nakdi gerçekleşme sağlandığını dile getirdi.

      Genel ve özel bütçeli kuruluşlarca üzerinde çalışılan 178 adet projenin bedelinin 5 milyar 620 milyon TL olduğunu, 2021 yılı ödeneklerinin ise 1 milyar 118 milyon TL olup dönem sonu itibarıyla 853 milyon TL harcama yapıldığını söyleyen Vali Doğan, % 76 nakdi gerçekleşme sağlandığını bildirdi.

185 proje tamamlandı …

      Mahalli idarelerimizce yürütülen 181 adet projenin bedelinin 2 milyar 71 milyon TL olduğunu söyleyen Vali Doğan, “2021 yılı ödenekleri toplamı ise 1 milyar 614 milyon TL olup, dönem sonu itibarıyla 891 milyon TL harcama yapılmış ve % 55 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.  

      2021 yılında yürütülen 359 adet projeden 185’i tamamlanmış olup hizmete alınmıştır. 174 proje ise halen devam etmektedir” dedi.

      Vali Doğan’ın konuşmasının ardından, il geneli yapılan yatırımlarla ilgili katılımcılar ayrıntılı bilgiler aktardı.

      Mehmet ÖZGÜN