Yüksek Öğrenimde Af

Yüksek Öğrenimde Af

Başvurular 7 Kasım’a Kadar

Üniversitelerde, Fakülte ve Yüksekokullarla ilişiği kesilen öğrenciler için af çıktı Hazırlık dahil bütün sınıflarda; intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstünde öğrenim gören ve bu maddenin yürürlüğe girdiği 5 Temmuz 2022 tarihine kadar ilişiği kesilen bütün öğrenciler af kararından yararlanabilecek. Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayan öğrenciler de başvuru yapabilecek.

MKÜ duyurusu şöyle:

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (son başvuru Tarihi 07 Kasım 2022), ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu Dekanlık/Müdürlüğü’ne veya Daire Başkanlığımıza başvuru yapabilirler. Ayrıca 5 Temmuz 2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar için de terhislerini takip eden 2 ay içinde ilişiklerinin kesildiği ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlık/Müdürlüğü’ne veya Daire Başkanlığımıza başvuru yapabilirler.” -Haber/Mutlu Yanık-