40-50 Yıl Öncesi ve Bugünün Caddeleri

40-50 Yıl Öncesi ve Bugünün Caddeleri

İlimiz Hatay, 40-50 yıl önce, tıpkı “Yeşil Bursa” gibi “Yeşil Hatay” adıyla anılırdı. Dün’e ekli bu gerçek şimdilerde ise değişti.
Yeni açılan yollar ağaçsız, bitkisiz, çiçeksiz, mevcut eski yollardaki ağaçlar da ya kesildi ya da bakımsızlıktan kaderine terk edildi. Oysa yeni açılan cadde, bulvar ve refüjlerde ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmesi gerekirken, bu nedense yapılmıyor. Ortak akla göre, yeşil bir kent için herkes elini taşın altına koymalı! Memleketimizin daha yeşil bir görünüme kavuşması ve herkesin yaşamaktan mutlu olacağı, rahat nefes alacağı bir kent için, yetkililer başta olmak üzere, halkımız bu ortak soruna birlikte el atmalı. Yeşilin, ağaçların, bitkinin, çiçeklerin, dikilecek ağaçların bir perde oluşturarak gürültü kirliliğini azaltması yanı sıra, havadaki oksijen miktarının artmasını sağlayacağını, ilkokul seviyesindeki çocuklar bile biliyor. -Cemil Yıldız-