Bu nasıl iş!

Bu nasıl iş!

Mültecilere iş projesi, sınır illerinde, Isparta’da bile var, Hatay’da yok…

1,7 Milyon dolarlık proje ile 900 Suriyeli aile kalıcı işe kavuşuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü FAO, Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Tarımsal Mesleki Eğitim Projesi başlatıyor. Proje, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep ile Isparta illerini kapsarken, en çok Suriyeli göçü alan ilimiz Hatay’da ise bu Proje uygulanmıyor. Proje amacı, Hatay dışındaki 5 İl’de bulunan Suriyeli 900 aileye kalıcı iş ortamı sağlanması. Proje’ye, bölgede en çok Suriyeli barındıran Hatay’ın dahil edilmemesi şaşırttı.
Finansmanı, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından sağlanan 1.7 milyon dolarlık Proje’de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birincil yürütücü paydaş, FAO ise uygulayıcı kuruluş olarak yer alıyor. FAO Program Yetkilisi Sheikh Ahaduzzaman, “Türkiye’deki Suriye mülteci krizinin süresi ve boyutu açıkça gösteriyor ki, Suriyeli mültecilerin ve onları ağırlayan ev sahibi toplulukların gıda güvenliğini ve geçim kaynaklarını iyileştirmek için sürdürülebilir bir yaklaşıma ihtiyaç var. FAO’nun, bu mesleki eğitim girişimi, kalifiye işgücünü kullanmak için büyük bir potansiyele sahip olan tarımsal iş piyasasındaki istihdam fırsatlarını kolaylaştıracak” diye konuştu. Mesleki eğitim yoluyla projeden üç grubun yararlanması bekleniyor: Tarımsal üreticiler, Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklar. Isparta gibi Orta Anadolu ili ve 4 sınır şehrinde uygulanması beklenen Proje, Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklara istihdam yaratarak, hane halkı gelirlerini artırmayı, verimliliği ve tarımsal ürünlerin kalitesini yükseltmeyi, böylece bu topluluklar arasında sosyal uyumu geliştirmeyi amaçlıyor.
Projenin farklı alanlarda altı ana uygulayıcı ortağı bulunuyor. Bu ortaklar şunlar:
Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İşletmecileri Derneği (AYMED), Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV), Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Şanlıurfa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Şanlıurfa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. Proje’ye dahil edilmeyen, yaklaşık 500 bin Suriyeli misafiri konuk eden ilimiz Hatay’daki bu kuruluşların itici güç olmaması yada olamaması düşündürüyor. -Cemil Yıldız-