DOĞAKA’dan proje teklif çağrısı

DOĞAKA’dan proje teklif çağrısı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (TZKAMU) kapsamında Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri için destek programı ilan etti. DOĞAKA’dan yapılan açıklamada, 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (TZKAMU) temel amacının, TR63 bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesine ve turizm sektörünün ekonomik değerinin artırılmasına katkı sağlanması olduğu belirtildi.
DOĞAKA duyurusunda, 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile ilgili şu bilgi verildi:
“Turizm sektöründe fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal altyapının iyileştirilmesi, turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının artırılması öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır. Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 20.000.000 TL olup, proje başına asgari 300.000 TL, azami 2.000.000 TL destek sağlanacaktır. Programa; Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Üniversiteler (Rektörlük), Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Kooperatif ve Birlikler (Kar Amacı Gütmeyen) başvuru yapabilecektir.
Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 4 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 2 başvurusu için destek alabilecektir.
Programlara için yapılacak başvurular, elektronik ortamda https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresinden alınacak olup, elektronik başvurular için son başvuru tarihi ve saati 9 Ekim 2019 saat 23.59’dur. Elektronik ortamda tamamlanan başvurulara ilişkin taahhütnamenin e-imza ile imzalanması, e-imza ile imzalanamadığı hallerde ise Ajans’a elden, posta ya da kargo ile tesliminin için son tarihi 16 Ekim 2019 saat 17.00’dir.” -Cemil Yıldız-