“Edebiyat Varsa, Umut Vardır.”

Edebiyat yüzümüzde tutulmuş bir aynadır, renkliliklere, farklılıklara rağmen aynada gördüğümüz esasında bizim aksimizdir.

                MEHMET UZUN

Edebiyat,  insanoğlunun hayata bakış açısının bir ürünü olarak yolumuza ışık tutar.  Edebiyatta aşk, öfke, kıskançlık aynı zamanda yaşamın kendisi vardır. Ruhun gölgesinde manayı aramaktan öte bir şey değildir. sadece edebi sözler söylemek insanı edepli ve edip kılmaz, edebiyat kısaca ‘’erdemli bir hal’’ dir. Ruhumuzda ve dimağımızda her zaman bir tat bırakmıştır. insanı insan yapan öğelerin temelinde bulunan edebiyat, haysiyet, vicdan ve umut gibi unsurların tekrar dirilişine vesile olur. milletleri kadim kılan kültürleridir. din, dil, ahlak, gelenek, görenek ve diğer manevi öğeler kültürleri oluşturan önemli kavramlardır. Kültürleri oluşturan tüm bu unsurlar aynı zamanda edebiyatı da besler.

Edebiyat kültürlerden beslenir ve kadim bir millet ortaya çıkarır,  milletleri oluşturan insan, dini, dili farklı da olsa genelde evrensel bir varlıktır. Toplum içindeki düşüncelerin farklılığı gelişmenin ve ilerlemenin önemli bir etkenidir. Özgür düşünen toplumlarda düşünceler çeşitlilik gösterirken bu çeşitlilik edebiyat ve diğer sanat dallarında birçok önemli eserin ortaya çıkmasını sağlar. Etnik kökeni ne olursa olsun  hiçbir sınıf ayrımı yapmaksızın, herkesin kardeşçe yaşadığı, birbirinin haklarına, inançlarına saygı duyduğu, kozmopolit bir yer olan güzel şehrim “ANTAKYA” bunun en güzel örneğidir. Bu edebi türlerde, edebiyat-insan ilişkisi son derece açıktır. kurmaca olarak nitelendirdiğimiz roman, öykü, tiyatro ve şiir gibi edebi türleri irdelersek; yazarın/şairin kelimelerle estetik yaratma çabası içine girdiğini, gerçekte olmamış, olağandışı olayları kendi zihninde kurgulayarak hayat verdiğini görürüz. Edebiyat hayatın uydusudur, onu taklit etmez…

Yazıyı tamamlayıcı sözler:

Edebiyat, insan ruhunda yapılan yolculuktur.

                       Ahmet Ümit

Edebiyat aşkın en büyük sığınağıdır.

                    Murathan Mungan

Edebiyat, hayatı anlamanın tek yoludur. Ben bunu yaşayarak öğrendim.

                       Zülfü Livaneli

Edebiyat, anlaması kolay yazması zor olmalıdır; anlaması zor yazması kolay değil.

                          Wang Chung

 Bozulmuş bir edebiyat sağlıksız bir toplumun ürünüdür. Bir toplum bütünüyle edebiyatına yansır. Edebiyat en etkili sanat olduğuna göre toplumdaki bozulmalara, yabancılaşmalara karşı da savaşım vermeli.

                               Yaşar Kemal

 Edebiyat bir resimdir ya da daha doğrusu hem resim hem de aynadır. Duygunun ifade edilmesidir, ince bir eleştiridir, öğretici bir belgedir.

                              Dostoyevski

Bir edebiyat “milli” olduğu nispette, “milletlerarası” değere sahip olur.

           Ahmet Hamdi Tanpınar

Bu haftaki kitap tavsiyem:

ZÜLFÜ LİVANELİ “EDEBİYAT MUTLULUKTUR”