Eğitim Sen’den “Köy Enstitüleri” Mesajı

Eğitim Sen’den “Köy Enstitüleri” Mesajı

Sağlıklı Bir Türkiye için Bilimsel Eğitim

Hatay Eğitim Sen, Köy Enstitülerinin 80.Kuruluş Yıldönümü mesajında, sağlıklı bir Türkiye için bilimsel eğitime ihtiyaç olduğu vurgusu yapıldı.
Eğitim Sen açıklaması şöyle:
“Köy Enstitüleri’nin en önemli özelliklerinden birisi, günümüz Türkiye’sinin bir türlü kurtulamadığı; eleştirmeyen, sorgulamayan, ezbere dayalı ve sınav merkezli eğitim sistemine değil, gerçek anlamda öğrenci merkezli, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenme sürecini ilke edinen bir eğitim-öğretim ortamı yaratmayı hedeflemiş olmasıdır.
Köy Enstitüleri, sadece tarımsal üretimi değil, aynı zamanda kurulan sağlık ocaklarıyla da halk sağlığının toplumcu bir anlayışla oluşmasına katkılar sunmuştur. Köy Enstitüleri’nin eksikliği, özellikle günümüzde yakından hissedilmektedir. Kısa bir eğitim deneyimimiz olan bu okullar, bugün için bizlere başta fırsat eşitliği olmak üzere, bilimsel ve kamusal bir eğitimin mirasını bıraktılar. Korona günlerinde bireysel içe dönüşü yaşayan bizlere toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini sunan bu okulların kapatılması, yakın tarihimizin en tartışmalı konusudur.
80. yılını kutladığımız Köy Enstitüleri’nin bilimsel, ilerici, demokrat ve aydınlanmacı geleneğine sahip çıktığımızı ifade ediyor, Köy Enstitülerinde olduğu gibi, toplumcu eğitim felsefesinin tüm eğitim kurumlarında uygulanması için mücadelemizi sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.” -Cemil Yıldız-