Güzelmansur Önergesi

Güzelmansur Önergesi

Yabancılar Hatay’da Ne Kadar Mülk Aldı?

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, son 10 yılda, Türkiye’den ve Hatay’dan mülk edinen yabancı sayısına ve yabancıların edindiği toplam mülk miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sundu. Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un önergesinde değindiği konu şöyle:
“Mezkur kanunda yapılan en önemli değişikliklerden bir tanesi, karşılıklılık ilkesi gözetilmeden ülkemizde mülk edinimine izin verilen ülke sayısının artırılmış olmasıdır. Söz konusu değişikliklerle birlikte ve Türk Lirası’nda yaşanan değer kayıpları nedeniyle ülkemizde taşınmaz edinen yabancı sayısında önemli ölçüde artış olmuştur.”
Güzelmansur’un önergesindeki sorular ise şöyle:
1. 2008 yılından günümüze kadar, yıllar ve taşınmaz türü (konut, arazi) bazında ülkemizde taşınmaz edinen yabancı gerçek kişilerin sayısı ve uyrukları nedir?
2. 2008 yılından günümüze kadar, yıllar ve taşınmaz türü (konut, arazi) bazında ülkemizde taşınmaz edinen yabancı tüzel kişilerin sayısı ve bunların uyrukları nedir?
3. 2008 yılından günümüze kadar, yıllar ve taşınmaz türü (konut, arazi) bazında Hatay’da taşınmaz edinen yabancı gerçek kişilerin sayısı ve uyrukları nedir?
4. 2008 yılından günümüze kadar, yıllar ve taşınmaz türü (konut, arazi) bazında Hatay’da taşınmaz edinen yabancı tüzel kişilerin sayısı ve uyrukları nedir?
5. 2008 yılından günümüze kadar, askeri bölgede ve özel güvenlik bölgesinde yer alıp da yetkili makamların izniyle yabancıların satılan taşınmaz miktarı ile büyüklüğü Türkiye genelinde ve Hatay özelinde ne kadardır? Bu taşınmazları edinen gerçek ve tüzel kişi sayısı ile bunların uyrukları nedir? -Cemil Yıldız-