Güzelmansur yasa teklifi verdi

Güzelmansur  yasa teklifi verdi

Esnafa Oda kaydıyla borçlanıp emeklilik yolu açılmalı…

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, 2000’den önce Bağ-Kur tescili olmayan, ancak vergi veya Oda kaydı bulunan esnaf için Oda veya vergi kaydıyla borçlanarak emekli olmasının yolunu açacak bir kanun teklifi verdi.
CHP’li Güzelmansur’un, TBMM Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen kanun teklifi ile beraber, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici madde ekleniyor.
Yasa teklifinde şöyle deniliyor:
“Eklenen geçici maddeyle, sigortalılıkları 04.10.2000 tarihinde başlatılan esnafımızdan, bu tarihten önce Oda ve vergi kaydı bulunduğu halde Bağ-Kur kaydı bulunmayanlara borçlanma imkânı sağlanıyor. Bu durumdaki esnafa, teklifin kanunlaştığı andan itibaren 6 aylık başvuru süresi tanınıyor. Bu süre içinde müracaat ederek Oda ve vergi kaydını belgeleyen esnafa, hesaplanan prim borçları için de tebliğ tarihinden itibaren bir yıllık sürede ödeme yapma olanağı sağlanıyor.
Bu yasal düzenlemelerden haberdar olmama, maddi olanaksızlık veya başvuru süresini kaçırma gibi nedenlerle söz konusu imkandan yararlanmayan esnafımızın sayısı oldukça fazladır. Bu nedenle, 04.10.2000 tarihinden önceki Oda ve vergi kayıtlarını belgelemek ve hesaplanacak primlerini ödemek kaydıyla geçmişe dönük borçlanma imkânı sağlayacak bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır.”
Güzelmansur, yasa teklifiyle ilgili şu açıklamada bulundu:
“TBMM Başkanlığı tarafından da kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen kanun teklifim ile birlikte, bir yandan borçlanılan sürelerin emeklilik hesabına dâhil edilmesi, diğer yandan da sigorta başlangıcının geriye götürülmesi suretiyle binlerce esnafımızın mevcut kanunlara göre erken emekli olmalarının yolu açılacaktır.” -Cemil Yıldız-