Hataylı Çiftçiler için çağrı:

Hataylı Çiftçiler için çağrı:

Son Gün 31 Temmuz!

Hataylı çiftçilerin borç yapılandırmalarından faydalanabilmeleri için 31 Temmuz 2018’e kadar başvurmaları gerektiğine işaret eden yetkililer, “Vergi, SGK prim ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasından yararlanmak için başvuru yapılması bir zorunluluk” uyarısında bulunuyor.

Hatay ve diğer illerdeki Ziraat Odaları aracılığıyla çiftçileri ‘borç yapılandırması’ konusunda uyaran Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB); vergi, SGK prim ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasından yararlanmak için başvuru yapılmasının bir zorunluluk olduğunu bildirerek, “yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Temmuz. Çiftçilerimizin, borç yapılandırmalarından faydalanabilmeleri için 31 Temmuz 2018’e kadar başvurmaları gerekiyor” dedi.
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilirken, yapılandırmanın 31 Mart 2018 tarihine kadar olan borçları içerdiğini hatırlatıldı. Kanun kapsamındaki kamu alacaklarını yapılandırabilmek için 31 Temmuz 2018’e kadar başvuruda bulunulması gerektiği vurgulanırken, başvuruların, borçlu olunan kurumun tahsil dairelerine yapılacağının ise altı çizildi.
-ÖDEME-
Kanunun, çiftçileri de ilgilendiren hükümler içerdiğine dikkati çeken Birlik açıklamasında şunlar yer aldı:
“Tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sosyal sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı belirtilen süre ve şekilde ödenirse, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek.
Borçlular, ödeme seçeneklerinden (peşin, 2, 6, 9, 12 ve 18 taksit) birini başvuru esnasında tercih edecek.
Yapılandırılan borçların taksitler halinde ödenmesi halinde, söz konusu borçlar, belirlenen katsayılara göre artırılmış olarak ödenecek. Taksitler, eşit olacak ve ikişer aylık dönemler halinde yatırılacak. Azami süreler aşılmamak kaydıyla yapılandırılan borçların 2, 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte de ödenmesi mümkün olacak. Taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bu süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecek. Hesaplanan tutarın tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak.” -Tamer Yazar-