Haziran’da Atanacak Öğretmen Sayısı Artırılmalı…

Haziran’da Atanacak Öğretmen Sayısı Artırılmalı…

Eğitim-Sen Hatay Şubesi, hassas süreçte öneri ve taleplerini sıraladı:

Başkanlığını Özgür Tıraş’ın yaptığı Eğitim-Sen Hatay Şubesi, açıklamasında, içinde bulunduğumuz hassas süreçte öneri ve taleplerini sıraladı. Öğretmenlerin, ders aracı olarak belirlenmemiş araçları kullanmaya zorlanmasının istendiği açıklamada, “Haziran’da atanacak öğretmen sayısını arttırın. Ataması yapılan öğretmenleri göreve başlatın. BİLSEM öğretmenlerinin ücret sorununu çözün. Ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, İstek, yetenek ve tercihlerine uygun bir okullaşma politikası uygulayın. Öğretmenlerin ücretlerinden istekleri ve onayları olmadan kesinti yapamazsınız” denildi.
İktidar, öneri ve uyarıları dikkate almıyor…
Yeni haftaya, umutları büyüterek başlanmak istendiğinin belirtildiği açıklamada şunlara yer verildi:
“Bir önceki haftada, salgının yayılma hızındaki artışın yavaşlaması, yaşanan can kayıplarının sona ermesi ve tedavi görenlerin sağlıklarına kavuşmasını umuyor ve diliyoruz. Bunların kendiliğinden gerçekleşmeyeceğini biliyor ve bu anlamda üzerimize düşen tarihsel sorumluluğun farkında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Salgının yayılmasını engellemek için yapılan öneri ve uyarılar siyasi iktidar tarafından dikkate alınmamakta, zorunlu işler dışında kalan üretimin durdurulması talebi yok sayılmaktadır. Emekçilerin yaşamlarının bu şekilde risk altında olduğu gerçeğinin artık görülmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemin alınması için bu hafta da taleplerimizi ileteceğimizi kamuoyu ile paylaşırız. Geçtiğimiz hafta, bizim de içerisinde olduğumuz geniş kesimler tarafından, infaz yasa tasarısı ile öneriler yapılmış ve tasarının bu haliyle eşit ve adil olmayacağı görüşleri ifade edilmişti. Ancak, kamuoyu tarafından yapılan tüm önerileri ve eleştirileri görmezden gelen Cumhur İttifakı bileşenlerinin oyları ile tasarı komisyondan geçti. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan İnfaz Kanun Tasarısı ile ilgili görüş ve önerilerimizi ifade etmeyi sürdüreceğiz.
Ataması yapılanlar göreve başlatılmalı…
MEB tarafından Haziran-2020 döneminde 20.000 öğretmen atamasının yapılacak olması, yeterli ve gerçekliğe uygun değildir. Gereksinim kadar öğretmen ataması yapılmalıdır. Atama yapılacak alanlara ayrılan kontenjanlar adaletli, eğitim sürecinin gereksinimlerine ve gerçekliğe uygun belirlenmelidir. Ocak-2020 dönemi olarak ataması yapılan 20.000 öğretmen hala göreve başlatılmamıştır. Ataması yapılan 20.000 öğretmen arkadaşımız bir an önce göreve başlatılmalıdır.
Kontenjan, derslik artırımı çözüm değil; okul sayısı arttırılmalıdır. LGS’ye 1 milyon 800 binin üzerinde öğrenci girecek, ama sorunlar hala çözülemedi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanının 213.128’e çıkarılması yeterli değildir. Anadolu liselerinin sınıf kontenjanının 40’a çıkarılması yeni sorunlar yaratacaktır. MEB, ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, istek ve tercilerine dayalı bir okullaşma politikası uygulamalıdır.
Ücret kesintilerine karşı yasal haklarımızı kullanacağız…
Uzaktan eğitim, örgün eğitimin yerini alamaz. Sadece tamamlayıcı eğitimdir. Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerden beklenen, EBA TV aracılığıyla verilen dersleri esas alarak, EBA portalında öğrencileri ile etkinlikler, ödevler ve değerlendirme uygulamaları yapmalarıdır. Eğitim yöneticileri, öğretmenleri mevzuatla belirlenmemiş, ders aracı niteliği onaylanmamış uygulamaları kullanmaya zorlanamaz, mobbing uygulayamaz.
MEB’in ücret kesintisi kararı mağdur etmeye devam ediyor. Mağdur edilen kesimlerden bir tanesi de, BİLSEM’lerde (Bilim ve Sanat Merkezleri) çalışan öğretmenlerdir. BİLSEM Yönergesi 15/a Maddesi’ne göre, BİLSEM öğretmenlerinin hafta sonu yaptıkları dersler, rutin müfredat kapsamında değerlendirilmelidir. MEB’in ücret kesintisi kararına karşı yasal haklarımızı kullanacağız.”     Mehmet ÖZGÜN