HBB: Kanun gereği su ücretsiz olamaz

HBB: Kanun gereği su ücretsiz olamaz

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında “suyun 6 ay süreyle bedava olacağı” ile ilgili haberlere yanıt halinde, “Kanun gereği, su ücretsiz olamaz” açıklaması yaptı.
Büyükşehir Belediyesi’nin bu konudaki açıklaması şöyle:
“Hatay Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı Meclis toplantısı, Belediye Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın başkanlığında 14 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, 43 gündem ve 11 gündem dışı madde görüşülerek karara bağlanmıştır. Görüşülerek karara bağlanan maddeler arasında, ‘Su faturalarının 6 ay ya da herhangi bir süreyle tahsil edilmeyeceğine’ dair herhangi bir madde yer almamıştır. Konuyla ilgili yapılan görüşmeler sırasında, Başkanımız Lütfü Savaş, ‘Su konusuyla ilgili iki kanun maddesi var. Bunlardan birincisi; su borçlarını iptal etme görevi, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aittir. Bizim böyle bir yetkimiz yok. Sadece benim değil, hiçbir belediye başkanının böyle bir yetkisi yok. İkincisi; devlet mekanizması içinde üretilen hiçbir malı zararına satamazsınız. En az yüzde 10 karla satabilirsiniz’ açıklamasında bulunarak, teklifin kanunlar çerçevesinde geçerli olamayacağını belirtmiştir.
Özetle; 4736 sayılı Kanun’un 1’inci Maddesi’ne göre, ‘…üretilen mal ve hizmet bedellerinde herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamaz’ ifadesi gereğince, Belediyemizin, abonelerinden su faturası tahsil etmemesi söz konusu olamaz.
Söz konusu haberlere konu olan ve oybirliği ile kabul edilen madde, mülkiyeti Belediyemize ait olan işyerlerinin kirasının ötelenmesi ile ilgilidir.” -Cemil Yıldız-