HTO Mesajı Sağlık Bakanı’na:

HTO Mesajı Sağlık Bakanı’na:

Hastane Koridorlarında Şiddet, Ölüm Sürüyor…

Hatay Tabipler Odası (HTO) açıklamasında, sağlık kuruluşlarında doktorlar ile sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve saldırıların durmadığı kaydedilerek, önceki gün İstanbul’da bir hastanenin güvenlik görevlisinin hastane koridorlarında öldürüldüğü hatırlatıldı.
Dün, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir basın açıklaması yapan doktorlar adına, HTO Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz, yıllardan beri Türk Tabipleri Birliği, Hatay Tabip Odası ve ortak sağlık meslek kuruluşlarıyla beraber yoğun bir mücadele yürüttüklerini kaydederek, bu mücadelede hekimler ve sağlık çalışanları olarak insani koşullarda çalışmayı, özlük hakları, emeklerinin karşılığını almak istediklerini hatırlattı.
Hastalara nitelikli sağlık hizmeti vermeyi, yaşamayı ve yaşatmayı amaçladıklarını söyleyen HTO Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz; Dişhekimleri Odası, Aile Hekimleri Derneği ve Genel Sağlık İş İl Temsilciliği ortak açıklaması olarak, bunun için güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamına ihtiyaçları olduğunu defalarca haykırdıklarını, ancak bunun yerine getirilmediğinin altını çizdi ve sağlık bakanı Fahrettin Koca’ya hitaben şöyle devam etti:
“Sağlıkta dönüşümün başladığı 2003 yılından bu yana, bu dönüşümün sağlıkta ölüm olduğunu onlarca defa söyledik, haykırdık. ‘Sağlıkta şiddete engel olun’ dedik. Sesimizi duymak istemediniz, duymadınız da. Ölümler başlayınca, sizden etkili bir Sağlıkta Şiddet Yasası istedik, hala çıkarmadınız.
Sağlık ortamında değişen bir şey yok, Sayın Bakan. Bugün, üniversite hastanelerinde çalışan hekimler grevdeler.
Şiddet ve ölüm devam ediyor. Artık yeter! Sayın Bakan, sağlıkta şiddeti durdurmak sizin elinizde. Doktorundan hemşiresine, teknisyeninden kayıt memuruna, güvenlik görevlisinden temizlik personeline hepimiz, güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmak istiyoruz. Bu sağlanıncaya kadar da mücadelemiz devam edecek.”
-Haber/Mutlu Yanık-