İttifak….

      Geçtiğimiz günlerde toplanan altılı masa, yapılan açıklama ile bir ittifaka dönüştürülmesi adımlarının atıldığı  anlaşılmaktadır.

      Böylece Cumhur ittifakının karşısına daha geniş bir oluşumla meydana gelen muhalefet ittifakı çıkacaktır.

      Muhalefetin oluşturacağı bu ittifakın sonunda giderek genişleyeceği ve iktidara gelebilmek için yeterli oy potansiyeline ulaşacağı gelişmelerden görülüp anlaşılmaktadır.

      Ne yapılırsa yapılsın, hangi yola başvurulursa başvurulsun, cumhur ittifakının oy oranının %40-42 oranını aşamayacağı anlaşılmaktadır.

      Buna karşılık muhalefet kanadında oluşacak ittifakın oylarının giderek artacağı ve %50 bandını aşacağı da yine görülmektedir.

      İşte bu ortam içerisinde yapılacak şey, muhalefet kanadında oluşacak ittifakın daha da kuvvetlenmesi ve genişlemesi olmalıdır.

      Eğer bu ittifak kuvvetlenir ve giderek genişlerse, Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turda sonuçlanacağı ve böylece parlamenter rejimin gereklerini yapabileceği hatırdan uzak tutulmamalıdır.

      Bunun içinde muhalefet ittifakının giderek güçlenmesi ve genişlemesi suretiyle ilk turda seçimi alacak güce ulaşması için gereken çaba sarf edilmelidir.

      Seçim atmosferine girildiğinden, herkesin çok dikkatli hareket etmesi ve ağızdan çıkan sözü kulak duyduktan ve beyinde de gereken değerlendirme yapıldıktan sonra ifade edilmesi hususu hatırdan uzak tutulmamalıdır.

      Zira seçim atmosferi içerisinde karşı tarafın tuzağına düşülmesi ve bu suretle o yöne gidecek oyların değişmesi yolunda büyük çabalar sarf edilecek, büyük oyunlar oynanacaktır.

      İşte oynanacak bu oyunu tarafların görmesi, anlaması ve buna göre de gereken önlemleri alması zorunluluğu kendini göstermektedir.

      Eğer gereken önlemler alınır ve gidecek oylara sahip çıkılırsa, unutulmamalıdır ki sandıktan başarılı çıkmamak için hiçbir neden söz konusu olamaz.

      Bu gerçekleri görmek suretiyle her iki ittifakında, gereken doğru adımları atmak suretiyle başarıya ulaşabilmenin yol ve yöntemleri aranmalıdır.

      Görünen o ki; Muhalefet ittifakının bu konuda daha başarılı olduğudur.   Eğer bir tuzağa düşülmez ise, sandıktan başarı ile çıkılabileceği bilinmelidir.

      Altılı masanın yaptığı son toplantıda bu hususların da görüşüldüğü ve gereken önlemlerin alınması yolunda fikir birliğine varıldığı anlaşılmaktadır.

      Bunun içindir ki Cumhur ittifakının karşısında yeni bir ittifakın oluşması yolunda adımlar atılmasına karar verilmiştir. Böylece millet ittifakı  genişleyecek altılı masayı bünyesine kattıktan sonra daha başka katılımlarında olması sağlanacaktır.

      Bunlar yapıldığı ve tuzağa düşülmediği takdirde, güçlendirilmiş parlamenter sistemin yerine getirilmesi için gereken sandalye çoğunluğu da parlamentoda sağlanacaktır.

      Böylece güçlendirilmiş parlamenter sistemin gerektirdiği anayasal ve yasal değişiklerde yapılmak suretiyle tek adam sistemi yerine güçlendirilmiş parlamenter sistemin tüm kurum ve kuralları ile uygulamaya geçirilmesi mümkün olacaktır.

      Böyle olunca da bugün için şikâyet edilen hususların tümünün ortadan kalkacağı bilinmelidir.

      İşte o zaman sadakat yerine liyakat, tek kişinin kararı yerine toplumun görüş ve düşüncelerini yansıtan parlamento kararı yaşama geçirilecektir.

      Seçimin 14 Mayıs’ta yapılacağı açıklandığına göre, ona göre hareket edilmeli ve gereken adımlar bu doğrultuda atılmalıdır.

      Böylece “yeter söz milletindir” çağrısı gerçekleşecek ve bu doğrultuda hareket edilmek suretiyle birlik ve beraberlik içerisinde aydınlık günler bizi kucaklayacaktır.

      Ülkemiz üzerindeki karanlık bulutların dağılması ve aydınlık bir geleceğin ülkemizi aydınlatabilmesi için, herkesin elini taşın altına koymak suretiyle kendine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor ve bu doğrultuda adımlar atılması için gereğinin yapılmasını bekliyoruz….

                                                                                                              [email protected]