Karanlığa Hayır!

Karanlığa Hayır!

ADD, karma eğitimin kaldırılmasına tepkili:

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Hatay Şubesi adına kaleme alınan açıklamada, liselerde karma eğitime son verilmesi uygulamasının kabul edilemez olduğu kaydedildi ve “Karanlığa Hayır” mesajı verildi.
ADD Hatay Şube Başkanı Doç. Dr. Kezban Kuran imzalı açıklama şöyle:
“Bir toplumun geleceği açısından eğitimin önemi ve değeri artık herkesçe bilinmektedir. Türkiye’yi çağdaş dünyanın onurlu bir üyesi yapmak, ancak ve ancak Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin vazgeçilmez model olarak belirlediği bilimsel ve laik eğitimle olur.
Devletimizin kuruluş sürecinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitime özel bir değer vermiştir. Eğitim politikalarının kişilere, siyasilere ve iktidarlara göre değişmemesi gerektiği için, ilgili Bakanlığa Milli Eğitim Bakanlığı adı verilmiştir. Milli adını alan diğer Bakanlık Milli Savunma Bakanlığı’dır. Vatanımızın savunulması ne kadar kutsal ve değerliyse, eğitimin milli, siyaset üstü, bilimsel ve laik olması da o kadar önemlidir.
‘Çok Programlı Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezinde Karma Eğitim yapılır’ maddesinin yönetmelikten kaldırılması, Türk Milleti’nin varlık yokluk mücadelesine dönüşecek düzeyde yaşamsaldır.
16 yıldaki iktidar uygulamalarıyla; bilimsel ve laik çizgiden uzaklaşan eğitim sistemi, bu son yönetmelik değişikliğiyle tamamen karanlık ve çağdışı bir yörüngeye oturtturulmak istenmektedir. Anayasamızın başlangıcı, 42. ve 58. Maddeleri ve bütünü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetsel çerçevesini ve eğitim sistemini açıkça belirlemektedir. Anayasa hükümleri; yasama, yürütme, yargı organlarını ve idari makamları bağlamaktadır.
Eğitim müfredatında yapılan sulandırmaları da kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Atatürk’ün, ders kitaplarından çıkartılması, kurtuluş ve kuruluş sürecinin göz ardı edilmesi, devrim karşıtlığından, örneğin Menemen Olayı ve Kubilay’ın şehit edilmesi yanı sıra devrime karşı isyanlardan bahsedilmemesi kabul edilebilir değildir.
Ülkeyi yönetenleri uyarıyoruz… Milli olmak ‘şahsi’ ve ‘keyfi’ olmak değildir. Bu çağdışı değişikliği derhal engelleyiniz.
ADD; tüm demokratik kitle örgütlerini, sendikaları ve siyasi partileri, Cumhuriyetimizin temel kazanımlarının tehlikeli bir şekilde yok edildiği konusunda uyarı ve bilgilendirme görevini elbette yerine getirmeye devam edecektir. Ancak ulusal bilince, ulusal duyarlılığa sahip tüm yurtsever kurum, kuruluş ve yurttaşlarımızla omuz omuza, yasal ve demokratik haklarını sonuna kadar kullanarak bu karanlık gidişe de ‘dur’ diyecektir. ADD, kökleri ve felsefesi milli mücadeleye, milli direnişe ve mili kongrelere dayanan güçlü ve büyük bir demokratik kitle örgütüdür. Görevinin başında ve sorumluluğunun bilincin-dedir.” -Yusuf Cemil Karaçay-

(Visited 1 times, 1 visits today)