Milletvekili Şahin’den Torba Yasa eleştirisi

Milletvekili Şahin’den Torba Yasa eleştirisi

Fırsatçılık Yapılıyor…

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Covid-19 salgını sonrası Meclis’e getirilerek yasalaşan İnfaz Düzenlemesi ardından gelen Torba Yasa ile beraber, Türkiye Varlık Fonu’na yandaş şirket ‘kurtarma’ yetkisi verilmek istendiğini, böylece Varlık Fonu’yla iş yapan yerli ve yabancı şirketlere ‘yasal dokunulmazlık’ getirilerek yeni rant kapılarının açılacağını savundu.
Milletvekili Şahin, TBMM’ye sunulan, ‘Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ile birlikte, Varlık Fonu’na, koronavirüs salgını nedeniyle zor duruma düşen stratejik öneme sahip özel şirketlerde satın alma yapmasını sağlayacak muafiyetler tanınacağını söyleyerek, ‘‘Millet can derdindeyken, sözde salgını önlemek için getirilen torba yasayla, Varlık Fonu’nun denetimsizliği ve hesap vermemezliği genişletiliyor, Fon’un zırhı da fona dokunan herkese sağlanıyor’’ dedi.
AKP’nin, TBMM’ye sunduğu yasa teklifiyle Türkiye Varlık Fonu’nun stratejik öneme sahip şirketlere yatırım yapmasının önü açılacağını savunan Milletvekili Şahin, “Tasarıya göre, Fon’a, koronavirüs salgını nedeniyle zor duruma düşen stratejik öneme sahip özel şirketlerde satın alma yapmasını sağlayacak muafiyetler tanınacak. Covid-19 salgınının ekonomiye vereceği zararı hafifletmek için üretildiği belirtilen yasa tasarısı, Türkiye Varlık Fonu’nu Sermaye Piyasası Kurulu’nun alımlar ve birleşmeler konusundaki kurallarından muaf tutuyor ve Varlık Fonu’yla iş yapan yerli ve yabancı şirketlere yasal zırh sağlanıyor” dedi.
Tasarının yasalaşması durumunda, Türkiye’nin en büyük bütçeli kuruluşları ile hazine arazilerinin aktarıldığı Varlık Fonu’na tanınan sayısız muafiyetten birlikte iş yaptığı yerli ve yabancı şirketler de dokunulmazlık kazanacağını belirten Milletvekili Şahin, şunlara değindi:
‘‘Fon ve Fon’un alt fonları ile bağlı şirketlerin ve üçüncü şahısların yapacağı tüm işlemler, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun bazı hükümlerinden muaf olacak. Yani devlet içinde ‘paralel bir hazine’ yaratarak, Fon’a dokunan yandaş şirketleri salgının etkisinden koruyacak yeni rant kapıları açacaklar. Bu da yetmezmiş gibi, salgın önlemleriyle alakası olmayan bu fırsatçı tasarı ile Sayıştay denetimi dışında tutulan ve Ekim ayında sunulması gereken Denetim Raporu hala TBMM’ye gönderilmeyen Fon’un denetim raporlarının Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmesi ile ilgili de bir değişiklik de yapıyorlar. Bu fırsatçılığı halkımızın vicdanına bırakıyorum. En güzel cevabı ilk seçimde verecek olan yüce milletimiz olacaktır. Bundan hiç şüphem yok.’’  Mehmet ÖZGÜN