MKÜ’de Mezun Olamayanlara Ek Sınav Hakkı

MKÜ’de Mezun Olamayanlara Ek Sınav Hakkı

Başvuru 6 Şubat’a kadar, Sınavlar 7-9 Şubat’ta…

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde (MKÜ), azami süreyi dolduran ve mezun olamayan öğrencilere ek sınav hakkı tanındı.

Konuya ilişkin MKÜ duyurusunda, “Azami öğretim süresini dolduran son sınıf ön lisans ve lisans öğrencilerine, mezuniyet için tamamlamaları gereken müfredat derslerinden başarısız oldukları ve hiç almadıkları zorunlu veya seçmeli tüm dersler için iki ek sınav hakkı tanınmıştır” denildi.

Mezuniyet için ek sınav hakkı elde eden öğrencilere yönelik kriterler de şöyle sıralandı:

•Başvurular, şahsen, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılacaktır. Son başvuru tarihi, 6 Şubat 2023’tür.

•Azami süre sonu sınavlarına, azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencileri başvurabilir.

•Ara sınıflar ile azami öğrenim süresini doldurmamış son sınıf öğrencileri, ek sınav hakkından yararlanamaz.

•Öğrencilerin açılacak sınavlarda başarılı olabilmeleri için başarı notlarının en az CC olması gerekmektedir.

•Azami süre sonu ek sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

•Ek sınavlar sonunda, kayıtlı olduğu programda başarısız olduğu ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin kaydı silinir.

•Azami süre sonu sınavlarına girerek kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı dersler dâhil başarısız ders sayısını toplamda beş derse kadar (2,3,4,5 dahil) düşürenlere, okumaları için üç yarıyıl ek süre verilir. Tek derse düşürenlere ise sınırsız sınav hakkı verilir.

MKÜ duyurusunun son bölümünde, ek sınav tarihleri 7-9 Şubat tarihleri olarak kaydedilirken, ikinci ek sınavların ise 14-16 Şubat tarihlerinde yapılacağı kaydedildi.

-Haber/Mutlu Yanık-