Riskli yapı tespiti süreci

Riskli yapı tespiti süreci

Nasıl İlerliyor?

Yaşanan depremlerle beraber bir kez daha gündeme gelen kentsel dönüşüm çalışmaları, Hatay genelinde sürüyor. Bu kapsamda, ülke çapında bugüne kadar 197 bin 20 yapının (551 bin 905’i konut, 80 bin 822’si iş yeri olmak üzere toplam 632 bin 727 bağımsız bölüm) risk tespiti yapıldı. Kanun kapsamında risk tespiti yapılan bu yapıların 165 bin 556’i yıkıldı. Peki, Hatay ya da diğer kentlerde riskli yapı tespiti süreci nasıl ilerliyor?
Riskli yapı tespiti yaptırmak isteyen malik tarafından, e-Devlet üzerinden risk tespiti talebi oluşturulması ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan lisanslı kurum ve kuruluşlardan birininin seçilmesi gerekiyor.
Ardından, kurum/kuruluşça risk tespiti yaptırılacak yapıya ilişkin teknik incelemeler yapılarak, elektronik yazılım sistemi üzerinden hazırlanan “riskli yapı tespit raporları” valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) inceleniyor. Lisanslı kurum/kuruluşça tamamlanması gereken herhangi bir eksiklik yoksa riskli yapı tespiti uygun bulunuyor ve tapu kütüğüne riskli yapı şerhi düşülmesi için ilgili tapu müdürlüğüne bildiriliyor.
Riskli yapı tespitine ilişkin tapu müdürlüğünce yapılacak tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde maliklerce tespite itiraz edilmemesi veya itiraz edilmişse itirazın teknik heyetçe reddedilmesi üzerine riskli yapı tespiti kesinleştiğinde, ilgili idarece 60 günden az olmamak üzere süre verilerek, risk tespiti kesinleşen yapıların tahliyesi ve yıktırılması sağlanıyor. -Tamer Yazar-