Samandağ Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısını yaptı

Samandağ Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısını yaptı

11 Madde Görüşüldü

Samandağ Belediye Meclisi, 2017 yılı ilk toplantısını geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirdi. Meclis’in Başkan Mithat Nehir’in başkanlık ettiği toplantısında 11 madde ele alındı. Toplantıda ele alınanlar ile kararlardan özetler şöyle:

-Hesap İşleri ve Denetim Komisyonu’na: Berna Kaplan, Dilek Süslü Asiırmak, Behcet Bolat, Şahiye Fırıncıoğulları, Filiz Çakmak.

-Hukuk Komisyonuna: Levent Fırıncı, Meltem Ahraz Nural, Sabit Yorgun, Fatma Terzi, Nebil Yüksek.

-2016 yılı için Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyon üyelerine, toplantılara katıldıkları her gün için, Belediye Başkanı’na ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte biri oranında huzur hakkı ödenmesine ve ihtiyaç duyulması halinde, kamu kuruluşlarından çalıştırılacak personele 1000, diğer uzman kişiler 2000 gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarın ödenmesi oy birliği kabul edildi.

-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi’ne göre tam zamanlı olarak çalışan 18 adet personelin 2017 yılında da tam zamanlı olarak çalıştırılmasını ve sözleşmeli personele, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli Personellerin 2017 yılı için belirlenecek 657 sayılı kanuna göre net aylık tutar (taban ücret) üzerinden ücret ödenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

-Samandağ Belediyesi’nde görev yapan zabıta personeline 2017 yılında ödenecek fazla mesai ücretinin, 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun (K) cetvelinde belirtilen; Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki Büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için tespit edilecek brüt fazla mesai ücretinin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

-5620 sayılı Kanun gereğince, geçici statüde çalışan bir işçinin 2017 yılında 12 ay süre ile çalıştırılması oy birliğiyle kabul edildi.

-Samandağ Belediyesi Kreş ve Gündüz Çocuk Bakımevi Yönergesi görüşülüp oybirliğiyle kabul edildi.

-İmar planı tadilatı dosyası İmar Komisyonu’na oybirliğiyle havale edildi.

-2017 yılında Belediye Meclisi’nin tatil yapacağı ay Ağustos olarak oybirliğiyle kabul edildi.

-Belediye Meclisi’nin olağan toplantısının, 3 Şubat Cuma Günü saat 10.00’da Belediye Hizmet Binası Toplantı salonunda gerçekleşmesine oy birliğiyle karar verildi.

-Gökay Gökdemir-