Samandağ’da 150 yıllık mezarlık iptal

Samandağ’da 150 yıllık mezarlık iptal

Hristiyan mezarlığı, yeşil alan oldu!

Samandağ’da askıya çıkarılan revizyon imar planından kaynaklı yurttaş mağduriyetlerine, bölgede yaşayan Hristiyan Cemaati de eklendi.
İtiraz süresi dün dolan ve Samandağ’da çok büyük mağduriyetlere yol açtığı öne sürülen söz konusu imar planında, Samandağ Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı’na ait, mezarlık olarak kullanılan alan, yeşil alan olarak gösteriliyor.
Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi’nde bulunan 617 nolu parselin tapusu, geçen yıla kadar Bölge Vakıflar Müdürlüğü’nün uhdesinde iken, 5 yıllık hukuk mücadelesinin ardından Kilise Vakfı’na alınmıştı. Meryem Ana Kilisesi’nin yanında uzanan bu alan, 1870’lerden beri Hristiyan Cemaatinin mezarlık olarak kullandığı tek alan olarak biliniyor. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, konuyu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle, bir soru önergesi çerçevesinde Meclis’e taşıdı.
Hataylı Milletvekili Tülay Hatim-oğulları, önergesinde şunları kaydetti:
“Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan Hatay Samandağ Turizm Bölgesi 1. Alt Bölge 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım Planı ile Hatay Samandağ Turizm Bölgesi 1. Alt Bölge 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama Planı 18.11.2019 günü Samandağ Belediyesinde askıya çıkartılmış ve eş zamanlı olarak web sayfasında yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Samandağ’da askıya çıkarılan revizyon imar planından kaynaklı yurttaşların mağduriyetlerinin geliştiğini, 5 Aralık 2019 tarihinde tarafınıza ilettiğimiz soru önergesinde belirtmiştik. Yurttaşların bu mağduriyetleri ile ilgili itirazlarının gündeme alınarak, acilen çözüm üretilmesi gerektiğini ifade etmiştik.
Söz konusu imar planında, Samandağ Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı’na ait mezarlık olarak kullanılan alan, yeşil alan olarak belirtilmiştir. Cemal Gürsel Mahallesi’nde bulunan 617 nolu parselin tapusu, geçen yıla kadar Bölge Vakıflar Müdürlüğü’nün uhdesinde iken, 5 yıllık hukuk mücadelesinin ardından Kilise Vakfı’na alınmıştır. Meryem Ana Kilisesi’nin yanında uzanan bu alan, 1870’lerden beri Hristiyan Cemaatinin mezarlık olarak kullandığı tek alandır.”
Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, önergesinin son bölümünde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği şu soruları sordu:
1. 1993 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen ve yürürlüğe giren “Hatay Samandağ Turizm Bölgesi” planlamalarının bugüne kadar yapılmamasının nedeni nedir?
2. Yeni imar planı nedeniyle, Samandağ’da yaşayan yurttaşların tümünün çeşitli şekillerde gelişen mağduriyetlerini gidermek için tarafınızca adım atılacak mıdır?
3. Yüz yıllardır mezarlık olarak kullanılan ve tapusu Samandağ Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı’na ait olan alanın yeni imar planında yeşil alan olarak belirtilmesi, Hristiyan Cemaatini hem maddi hem de manevi olarak yok saymak anlamına gelmez mi?
4. Hangi gerekçeyle, Hristiyan Cemaatin mezarlık olarak kullandığı alan, yeni imar planında yeşil alan olarak gösterilmiştir? Ülkenin herhangi bir yerinde, yeşil alan statüsünde olan bir yer mezarlık olarak kullanılmakta mıdır?
5. Hristiyan Cemaate, mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyenin tahsis ettiği herhangi bir alan yoktur. Bu yaklaşım da, Hristiyan Cemaati “eşit yurttaş olarak görme” ilkesine aykırı değil midir?
6. Samandağ’da, Hristiyan cemaatin mezarlığı olan bu alanın imar planında yeşil alan olarak gösterilmesi; Türkiye’nin kurucu sözleşmesi Lozan Anlaşması’nın ‘Azınlıkların Korunması’ kısmında, azınlıkların ibadet ve mezarlıklarına güvence sağlayan 42/3 Maddesi ve “38. Madde’den 44. Madde’ye dek, ilgili maddelerde belirtilen hükümlerin temel yasalar olarak tanınması ve hiç bir yasa, hiç bir yönetmelik ve hiç bir resmi işlemin bu hükümlerle çelişkili ya da onlara aykırı olmamasını ve biç bir yasanın, hiç bir yönetmeliğin ve hiçbir resmi işlemin söz konusu hükümlere üstün sayılmamasını yükümlenir” şeklinde ifade edilen 37. Madde’nin ihlali değil midir? -Cemil Yıldız-